Fördelar och nackdelar med RFID-teknik hos människor

Radiofrekvensidentifieringsteknik erbjuder möjligheten att koppla en fysisk mätning i den verkliga världen med information som finns i den digitala världen. När en RFID-märkt låda med apelsiner når fram till lastningsdockan kan en skanning av lådan hämta information om när apelsinerna skördades och temperaturen på lastbilen där de transporterades. Då kan leverantören betalas automatiskt. Denna typ av information maximerar effektiviteten för att flytta produkter och material. Samma typ av effektivitet kan tillämpas på personer som är taggade med RFID-marker. Men det finns medicinska, etiska och till och med religiösa övertoner som ifrågasätter om det är det bästa att göra.

RFID i människor

Det finns tre delar till ett RFID-system: taggen, läsaren och programvaran som ansluter RFID-mätningen till information i den digitala världen. Det finns olika typer av taggar, men passiva taggar är den typ som för närvarande implanteras i människor. Passiva taggar skickar ut sin egen signal först efter att de utlöses av en läsare, vilket också ger taggen möjlighet att svara på utlösarsignalen. De passiva taggarna ger inte information, bara något som ett ID-nummer. När ID-numret har lästs ansluter programvaran det till din information.

Användning av RFID hos människor

Fördelar och nackdelar med RFID-teknik hos människor

Personligt implanterade RFID-taggar innehåller en unik identifierare för varje individ, som kan kopplas till information om en individ. År 2004 började en klubb i Barcelona erbjuda RFID-taggar till sina VIP-kunder, både för att identifiera dem som VIP-medlemmar och för att låta dem länka sin stapelflik direkt till sitt konto. RFID-säkerhetssystem skyddar dörröppningar och tillåter endast inträde till behöriga personer - identifierade med deras RFID-tagg. Och - den största användningen hittills hos människor - RFID-taggar som är implanterade i diabetiker eller Alzheimers patienter kan länka klinisk personal till medicinska register över personer som inte kan kommunicera. I alla dessa fall möjliggör RFID-chipet en implanterad person att länka sin fysiska närvaro till information som lagras i den digitala världen: hans banksaldo, åtkomstlistan till en byggnad, hans medicinska historia.

Medicinska frågor

Fördelarna med RFID i en medicinsk miljö är tydliga: Med tillgång till individens medicinska historia kan läkare snabbt fatta intelligenta beslut om medicinering och andra behandlingar; och eftersom ID reser inuti en individ, finns det ingen risk att bli felidentifierad på sjukhuset. Men, som alla små implanterbara enheter, kan de migrera in i kroppen om man inte tar hand om dem. Och det finns åtminstone någon fråga om utvecklingen av tumörer i regioner runt implanterade RFID-taggar, även om fallen är för sällsynta för att särskiljas från risken för cancer runt något implanterat objekt.

Etiska frågor och integritetsfrågor

Fördelar och nackdelar med RFID-teknik hos människor

Implanterbara passiva RFID-taggar innehåller ett ID-nummer som kan läsas på läkarmottagning, vid en bildörr eller vid ingången till en klubb - platser där du vill att din information ska finnas tillgänglig. Men den taggen kan också läsas av alla med en RFID-läsare inom din taggs räckvidd. Det finns några argument för hur långt det intervallet är, men konsensus verkar vara att det maximala intervallet för dessa typer av taggar är några meter. Och även om någon får tillgång till ditt ID-nummer skulle det inte vara lätt att få tillgång till de poster som är länkade till det numret. Ändå är frågan om du vill att någon ska kunna spåra dina rörelser utan din vetskap oundviklig.

Myter om RFID

Det faktum att en tagg kan kopplas direkt till en individ och att den potentiellt kan läsas utan individens vetskap har lett till att vissa myter sprids. En urban legend säger att det amerikanska sjukvårdsprogrammet - vanligtvis kallat ObamaCare - krävde att alla implanterades med en RFID-tagg. Myten uppstod på grund av felaktig tolkning av text i en tidigare version av vårdpropositionen. Också uppmärksamhet är idén att RFID-taggar är odjurets profeterade märke - en apokalyptisk symbol i Bibeln. Det finns till och med hermeneutiska argument om huruvida egenskaperna hos RFID-taggar passar den bibliska beskrivningen av odjurets märke.