Hur man anpassar en parabolnätverkssatellit till 110 och 119

Om du har satellit-TV-tjänsten Dish Network kan du behöva kalibrera din hemmottagare så att den pekar i rätt riktning för att ta emot sändningssignalen. Vilken satellit som passar ditt hem beror på din plats och mottagartyp. Oavsett var du bor kommer du att följa samma kalibreringsprocess. Du kan välja rätt satellit när du går igenom mottagarens inställningsmeny.

Justera höjden på din maträtt så att den matchar rätt inriktning för ditt postnummer. Se din bruksanvisning eller besök länkarna i avsnittet Resurser för att hitta rätt riktning för parabolantenner i ditt postnummer. Om du har en Dish 500 måste du också ställa in skålens snedställning i rätt vinkel. Snedställningen är den mängd rotation som är nödvändig för att anpassa denna typ av maträtt.

Sätt på Dish Network-mottagaren i ditt hem. Tryck på "Meny" -knappen på fjärrkontrollen och välj "Systeminställning". Välj "Installation" i listan med alternativ och välj "Kontrollera omkopplare". Tryck på "Kontrollera" för att starta diagnosprocessen. Skärmen visar vissa konfigurationsinställningar för din maträtt. Flytta bocken bredvid Satellite 119 och tryck på "OK" för att visa signalmätaren.

Be en vän att titta på signalmätaren medan du justerar skålens position eller flyttar din TV till en plats som du kan se från skålen. Använd mobiltelefoner för att vidarebefordra kalibreringsinformationen fram och tillbaka till din vän om skålen är för långt bort för att kommunicera genom att skrika. Om du arbetar själv och inte kan se TV: n kan du behöva använda annan teknisk hjälp för att visa signalmätaren, till exempel att placera en webbkamera framför TV: n och streama bilden till din smartphone.

Skruva loss låsklämmorna som håller fatet på plats. Luta skålen efter behov för att öka styrkan som visas på signalmätaren. Försök att uppnå högsta möjliga signalnivå på mätaren. Varje avläsning över 70 bör ge dig tillräcklig signalstyrka för att titta på tv, men kvaliteten kan vara dålig, såvida du inte når ett högre intervall. När du är nöjd med maträttens inriktning, dra åt låsklämmorna för att säkra den.

Gå tillbaka till skärmen "Kontrollbrytare" och flytta bocken bredvid Satellite 110 för att testa signalstyrkan från denna satellit. Upprepa kalibreringsprocessen från föregående steg tills du når en signalstyrka på minst 70. Tryck på "Avbryt" för att lämna inställningsmenyn.

Tips

Se till att din parabolantenn är installerad enligt Dish Network: s specifikationer. Det måste finnas en fri väg för att skålen ska ta emot signalen från Dishs satelliter.

Varningar

Försök inte justera parabolantennen på egen hand om den ligger på taket. Håll dig säker genom att ringa en kvalificerad tekniker som hjälper dig att kalibrera disken.