Hur man får en Xbox att fungera med en mobiltelefon

Även om Xbox inte har kapacitet att ansluta till telefonens mobilnätverk kan den ansluta till enhetens mediebibliotek. Så länge du har en nyare generationstelefon med en USB-kabel kan du länka handenheten till din Xbox-konsol för att strömma musik, video eller bilder från TV: ns skärm eller stereoutrustning.

Steg 1

Anslut handenheten till din Xbox med USB-anslutningskabeln. Du kan ansluta USB-anslutningskabeln till någon av de två portarna på frontplattan på Xbox-konsolen. Slå på Xbox om den inte redan är aktiv.

Steg 2

Använd kontrollenheten för att navigera till "My Xbox" och välj "Music Library", "Video Library" eller "Picture Library", beroende på vilken medietyp du vill strömma från din telefon.

Välj "Bärbar enhet" från följande lista med enheter. Du kommer att visas en lista över de mediefiler som finns på din mobilenhet. För att spela någon av dem, bläddra ner och klicka på den gröna valknappen på din handkontroll.