Hur man fixar iPhone som inte ansluter till Bluetooth-enhet

Om iPhone inte ansluter till Bluetooth-enhet kan du se felmeddelandena "Bluetooth har misslyckats" eller "Inte ansluten". Nedan följer olika metoder för att lösa problem med Bluetooth-anslutning på iPhone.

iPhone ansluter inte till Bluetooth-enhet

När du försöker ansluta iPhone till Bluetooth-aktiverade enheter som AirPods, högtalare, hörlurar och andra, kan du få följande problem.

  1. Bluetooth kan inte ansluta och du ser meddelandet "Bluetooth-anslutning har misslyckats" på din iPhone.
  2. iPhone fortsätter söka efter Bluetooth-enheter utan att kunna lista dem under avsnittet "Mina enheter".
  3. iPhone misslyckas med att välja eller känna igen en viss Bluetooth-enhet som du försöker ansluta.
  4. Bluetooth-enhet visas på din iPhone som "Inte ansluten".

1. Starta om iPhone

Den första rekommenderade åtgärden för att fixa de flesta problem på iPhone eller iPad är att starta om din enhet.

1. Gå till Inställningar> Allmänt> bläddra ner och tryck på Stäng av.

2. På nästa skärm använder du Slide-knappen för att stänga av din iPhone.

3. Vänta i 60 sekunder och starta om din iPhone genom att trycka på strömbrytaren.

Gå sedan till Inställningar> Bluetooth och se om du kan ansluta till Bluetooth.

2. Sätt Bluetooth-enheten närmare till iPhone

Generellt sett bör Bluetooth-enheter kunna upptäcka andra upptäckbara Bluetooth-enheter som ligger inom en radie på 30 meter.

Men för att upprätta en stark anslutning måste Bluetooth-enheter vara inom 5 fot från varandra.

Se till att din iPhone och Bluetooth-enheten som du försöker ansluta till är belägna nära varandra.

3. Starta om Bluetooth

Gå till Inställningar> Bluetooth> slå AV Bluetooth> Vänta i 30 sekunder och slå PÅ Bluetooth.

När du har startat om Bluetooth kan du försöka ansluta till Bluetooth-enheten igen.

4. Glöm Bluetooth-enhet

Att glömma Bluetooth-enheten kan hjälpa till att lösa problemet om du ser att Bluetooth-enheten som anges som "Inte ansluten" på din iPhone.

1. Gå till Inställningar> Bluetooth.

2. På Bluetooth-skärmen klickar du på ikonen i bredvid enheten som inte ansluter till Bluetooth.

3. Klicka på Glöm den här enheten på nästa skärm.

Se till att den problematiska enheten har tagits bort och inte visas under avsnittet "Mina enheter" eller andra enheter på Bluetooth-skärmen.

4. Försök nu ansluta din iPhone till Bluetooth-enheten igen och se om din iPhone kan upprätta Bluetooth-anslutning till enheten.

Om du fortfarande ser "Inte ansluten" klickar du på enhetsnamnet på Bluetooth-skärmen så borde du kunna ansluta.

5. Återställ nätverksinställningar

Se till att notera WiFi-nätverksnamn och lösenord innan du följer stegen nedan för att återställa nätverksinställningar på din iPhone.

1. Gå till Inställningar> Allmänt> bläddra ner och tryck på Återställ.

2. På nästa skärm klickar du på alternativet Återställ nätverksinställningar.

3. Klicka på Återställ nätverksinställningar för att bekräfta på popup-fönstret.

4. Gå sedan till Inställningar> WiFi> tryck på ditt WiFi-nätverksnamn och logga in med ditt WiFi-nätverkslösenord.

Se nu om du kan ansluta till Bluetooth-enhet.

6. Återställ Bluetooth på iPhone

Följ stegen nedan för att återställa Bluetooth på iPhone eller iPad.

1. Gå till Inställningar> Bluetooth> inaktivera Bluetooth genom att flytta väljaren till OFF-position.

2. När du har inaktiverat Bluetooth, återställ hårddisken genom att använda ström-, hem- eller volymknappar, beroende på din iPhone-modell.

iPhone 5, iPhone 6: Tryck och håll ned Power + Home-knapparna tills du ser din enhet starta om med Apple-logotypen.

iPhone 7, iPhone 8, iPhone 9: Tryck och håll ned Power + Volume Down-knapparna tills du ser Apple-logotypen.

iPhone X: Stäng av enheten> Tryck och håll in sidoknappen (strömbrytaren) tills Apple-logotypen visas på skärmen på din iPhone.

4. När telefonen har startat om, gå till Inställningar> Bluetooth och slå på Bluetooth.

Försök nu att ansluta iPhone till Bluetooth-enheten. Om du fortfarande ser 'Inte ansluten' trycker du på Bluetooth-enhetsnamnet på Bluetooth-skärmen så borde du kunna ansluta.

7. Gå bort från störande enheter

Enheter som mikrovågsugn, WiFi Router och USB 3.o-port aktiverade enheter är kända för att störa Bluetooth-anslutningen.

Se till att du flyttar dig bort från datorn med höghastighets USB 3.0-port och se om du flyttar bort från WiFi Router hjälper dig att lösa problemet.

8. Anslut till en annan Bluetooth-enhet

Det är möjligt att problemet ligger hos den andra enheten som du försöker ansluta till.

Ett enkelt sätt att bekräfta är att försöka ansluta din iPhone till en annan Bluetooth-enhet (säg Windows PC) och se om din iPhone kan ansluta till den här enheten.

Om problemet ligger hos den andra enheten bör du starta om den andra enheten och se om det hjälper.