Hur man styr ljusstyrka på en Sony WEGA

Att komma till ljusstyrkan är den svåraste aspekten av att justera ljusstyrkan på en Sony WEGA TV. Före 2005 använde Sony varumärket WEGA för sin serie högupplösta TV-apparater. Du kan komma åt ett stort antal bildinställningar via TV: ns huvudmeny. Om du justerar ljusstyrkan på din TV blir skärmen antingen ljusare eller mörkare. Detta kan vara viktigt om belysningen i ditt TV-rum är svag eller ljus.

Steg 1

Slå på din Sony WEGA TV genom att trycka på "Power" -knappen på fjärrkontrollen eller TV: ns frontpanel.

Steg 2

Tryck en gång på knappen "Meny" på fjärrkontrollen för att öppna huvudmenyn.

Steg 3

Tryck på vänster och höger pilknapp på fjärrkontrollen för att navigera till menyfliken "Video".

Steg 4

Tryck på "Ned" pilknappen för att markera "Ljusstyrka" från listan med bildinställningar.

Steg 5

Tryck på knappen "Välj" på fjärrkontrollen för att öppna inställningarna för ljusstyrka.

Steg 6

Justera nivån på bildens ljusstyrka genom att hålla vänster eller höger pilknapp. Att flytta stapeln åt vänster gör att bilden blir mörkare och att flytta stapeln till höger gör bilden ljusare.

Tryck på "Meny" när du är klar med att justera ljusstyrkan för att spara inställningarna och lämna menyn.