Så här ansluter du en telefon till TomTom One XL

TomTom One XL GPS-enhet kan ansluta till Bluetooth-kompatibla mobiltelefoner, vilket gör att du kan ringa handsfree-samtal via GPS-enheten och få uppdaterad information för några av TomToms tjänster, till exempel trafik. Telefonen är ansluten genom att para ihop den med One XL, på samma sätt som att para ihop telefonen med ett Bluetooth-headset. För att få uppdateringar om One XL måste du ha trådlös datatjänst på ditt telefonkonto och ditt TomTom-kontos användarnamn och lösenord.

Steg 1

Tryck på TomTom One XL-skärmen för att komma till huvudmenyn.

Steg 2

Tryck på högerpilen för att gå till den andra menysidan och tryck på "Hantera telefoner". Ett meddelande visas som informerar dig om att du måste skapa en anslutning mellan GPS-enheten och din telefon.

Steg 3

Tryck på "Ja" för att fortsätta. Ett andra meddelande visas.

Steg 4

Slå på telefonens Bluetooth och gör den upptäckbar. Bluetooth-alternativen finns i avsnittet Inställningar på många telefoner. Se telefonens manual för mer information.

Steg 5

Tryck på "Ja" på TomTom One XL för att söka efter din telefon. En lista över tillgängliga Bluetooth-enheter visas på skärmen.

Steg 6

Tryck på namnet på din telefon i listan. Din telefon visar ett meddelande som uppmanar dig att ange lösenordet.

Steg 7

Ange "0000" som lösenord på din telefon.

Steg 8

Välj "Ja" eller "OK" på din telefon om du uppmanas att acceptera Bluetooth-anslutningen med TomTom One XL. Meddelandet "Grattis" visas när telefonen och TomTom One XL är ihopparade.

Steg 9

Tryck två gånger på "Fortsätt" på GPS-enheten.

Steg 10

Tryck på "Ja" om du vill använda några av de ytterligare TomTom-tjänsterna, till exempel TomTom Traffic. TomTom One XL konfigurerar den trådlösa dataanslutningen. Tryck på "Nej" om du bara vill använda handsfree-samtalsfunktionen och slutföra telefonanslutningen.

Steg 11

Knacka på namnet på din tjänsteleverantör eller din telefonmodell när du uppmanas av TomTom One XL om du vill använda ytterligare TomTom-tjänster. När du väl är ansluten visas ett gratulationsmeddelande.

Steg 12

Tryck på Fortsätt.

Steg 13

Ange ditt TomTom-konto användarnamn med tangentbordet på skärmen och tryck sedan på "OK".

Skriv ditt TomTom-kontolösenord och tryck på "OK".