Hur man sätter in en multiplikationssymbol i Office

Du kan vara väl insatt i att infoga grafik, textrutor och till och med multimedia i program som Excel, Word och PowerPoint, men utesluter inte att utföra eller beteckna matematiska beräkningar i dina Office-programfiler. Oavsett om du skapar kalkylblad, bokstäver, broschyrer, presentationer eller andra dokument är det ännu enklare att infoga en multiplikationssymbol än A, B, C.

X markerar platsen

Det snabbaste sättet att infoga en multiplikationssymbol i ett Office-program är att använda dess alfabetiska motsvarighet, "X". Omedelbart igenkännbar för "tider" eller multiplikation, du måste helt enkelt navigera till texten i Word, textrutan i PowerPoint och Publisher, eller cellen i rutnätet i Excel, och skriv ett "X" mellan de två variablerna multiplicera.

Ett tidens tecken

Office-program innehåller en multiplikationssymbol i deras symbolsamling, men det ser ut som standardtecknet "X". Hitta det genom att klicka på fliken Infoga och sedan klicka på knappen Symbol. Välj "x" på menyn, som har en popup-påminnelse om "Multiplikationstecken". För att infoga multiplikationssymbolen i Word och Excel, placera bara markören där du vill att den ska vara. I PowerPoint och Publisher måste du först klicka i en textruta innan symbolmenyn blir tillgänglig.