Hur man gör ett inaktivt tillägg i Active i Excel

När du installerar Microsoft Excel har du valet att också installera några av Excels tillägg, till exempel lösningsverktyget. Dessa tillägg lagras i Excel men är inte tillgängliga från menyerna förrän du aktiverar dem. Innan du försöker hitta din installationsskiva, försök att aktivera det tillägg du behöver via skärmen Alternativ för Excel. Om tillägget inte visas i listrutan Hantera behöver du din Excel-installationsskiva och enkelt installera tilläggen du behöver genom att följa instruktionerna på skärmen.

Steg 1

Klicka på Microsoft Office-knappen längst upp till vänster och klicka sedan på "Excel-alternativ" -knappen.

Steg 2

Välj "Tillägg" i Excel-alternativfönstret.

Steg 3

Kontrollera att "Excel-tillägg" är valt i listrutan Hantera och klicka på "Gå".

Steg 4

Markera kryssrutan som motsvarar tillägget du behöver och klicka på "OK".

Följ instruktionerna på skärmen för att installera tillägget.