Hur man använder Stör inte läget på iPhone

Standardinställningarna för ”Stör inte” -läget på iPhone blockerar inte alla samtal och är inte riktigt effektiva för att förhindra att du blir störd. Det är emellertid enkelt att konfigurera och använda Stör inte-läget på iPhone för att passa dina egna krav.

Hur man använder Stör inte läget på iPhone

Liksom många iPhone-användare kanske du använder den fysiska Mute-knappen på din iPhone för att tystna samtal under din mest hektiska period på dagen.

Men genom att använda Mute-knappen tystnar alla samtal på din iPhone och ökar chansen att missa viktiga samtal eller brådskande samtal från dina familjemedlemmar.

Ett bättre sätt att förhindra att någon stör dig under upptagna perioder är att använda Stör ej läge som tillgängligt på din iPhone och konfigurera Stör inte för att passa dina behov för dagen.

Fördelen med att använda ”Stör inte” -läget är att du kan konfigurera det så att samtal kan komma från viktiga kontakter eller familjemedlemmar medan du tystar alla andra samtal.

En annan fördel med att använda Stör ej läge är att det förhindrar din iPhone från att tända, när ett samtal, varning eller meddelande tas emot.

Som du måste ha lagt märke till, kan du inte använda iPhone-knappen för att hindra iPhone från att tända och distrahera dig, när du får ett samtal, varning eller aviseringar på din iPhone.

Hur man aktiverar Stör inte läget på iPhone

Följ stegen nedan för att aktivera Stör inte läge på din iPhone.

1. Öppna Inställningar på din iPhone.

2. Bläddra nedåt på inställningsskärmen och knacka på Stör ej.

3. På nästa skärm flyttar du växeln nästa för Stör inte till PÅ-position.

Detta gör det möjligt att inte störa läget på din iPhone med standardinställningar, vilket tillåter samtal från "favoritkontakter" och också "repeterade samtal" (om någon ringer inom tre minuter efter hans / hennes första samtal).

Låt oss nu titta på hur du konfigurerar och använder Stör inte läge på iPhone för att passa dina egna unika krav.

Inaktivera upprepade samtal under Stör inte läget

Alternativet för upprepade samtal är som standard aktiverat på iPhone och detta gör att vem som helst kan ringa din iPhone även i "Stör inte" -läget genom att ringa ett andra samtal inom tre minuter efter det första samtalet.

Du kan emellertid enkelt förhindra din iPhone från att tillåta upprepade samtal under Stör inte-läget.

1. Klicka på Inställningar> Stör ej.

2. Bläddra nedåt på skärmen Stör ej och avaktivera alternativet för upprepade samtal.

Tillåt vissa samtal under Stör inte läget

Standardinställningen för iPhone tillåter samtal från dina favoritkontakter under störningsläget medan du tystar alla andra samtal. Du kan dock finjustera det här alternativet genom att trycka på Tillåt samtal från posten.

1. Klicka på Inställningar> Stör ej

2. Bläddra nedåt på skärmen Stör ej och tryck på alternativet Tillåt samtal från.

3. På nästa skärm kan du trycka på "Alla kontakter" för att endast tillåta samtal från dem som finns på din kontaktlista eller välja andra alternativ.

Du kan trycka på Ingen, om du är helt säker på att du inte vill ha några samtal under din upptagen period.

Alternativt kan du trycka på Favoriter och tillåta samtal från endast de kontakter som du har markerat som favorit i din kontaktlista.

Ett annat alternativ är att skapa en kontaktgrupp med bara de viktigaste kontakter och tillåta samtal från denna kontaktgrupp under Stör inte läge.

Hur man planerar Stör inte läget på iPhone

Om det finns en fast tidsperiod under vilken du troligtvis är upptagen de flesta dagar, gör att din iPhone automatiskt går in i Stör inte läge under denna period.

1. Klicka på Inställningar> Stör ej

2. Bläddra nedåt på skärmen Stör ej och aktivera alternativet för Schemalagd (se bild nedan)

När du aktiverar alternativet för schemalagd ser du alternativet att ställa in från och till tidpunkter för perioden Stör inte på din iPhone. För att schemalägga Stör ej perioden, tryck på Från / till tid (se bilden ovan)

4. På nästa skärm klickar du på Från och välj starttid för Stör inte nederst på skärmen (se bild nedan).

Klicka sedan på alternativet Till och välj tid längst ner på skärmen.

Obs! Du kan bara ställa in en kontinuerlig period eller ett tidsblock som Stör inte period på iPhone, du kommer inte att kunna flera tidsblock.

Konfigurera tystnad under störningsläget

Standardinställningen "Stör ej" -läget hindrar din iPhone från att ringa endast när den är låst och låter samtal ringa på din iPhone medan den är låst upp.

Du kan emellertid alltid förhindra att din iPhone ringer hela tiden under “Stör inte” -läget genom att välja alternativet "Alltid".

1. Klicka på Inställningar> Stör ej

2. Bläddra ner till skärmens botten på skärmen Stör inte på och klicka på Alltid.

Detta förhindrar din iPhone från att ringa under perioden "Stör ej", oavsett om skärmen är låst eller låst upp.