Samsung TV-problem med humming

Även om vissa Samsung-TV-apparater naturligt avger ett mjukt brum som härrör från den elektriska laddning som används för att skapa skärmbilderna, kan överdriven eller högt surr indikera ett problem. Flera faktorer kan orsaka denna bullriga störning, inklusive felaktig installation, anslutningsproblem och störningar. Felsök TV: n och anslutningarna för att avgöra om brummen är resultatet av dessa externa faktorer eller om felaktig hårdvara inuti din Samsung TV är skyldig.

Källa

Ett problem med ljud- och videoingångskällan är fortfarande den vanligaste skyldige bakom ljuddistorsion och surrande. Byt kanal för att avgöra om ljudet är ett resultat av en specifik sändningsfråga. Verifiera ingångskällans funktion. Om du till exempel ansluter direkt till ett kabeluttag, anslut sedan en annan TV för att utesluta ett problem med uttaget. Om du använder en digital mottagare eller kabelbox, anslut en annan TV till rutan för att bekräfta enhetens funktionalitet.

Placering

Att placera din Samsung-TV för nära väggen eller andra fasta ytor kan leda till alltför höga ljud som surrande och surrande. När TV: ns baksida vidrör väggen kan ljudet producera vibrationer som får TV: n att knacka eller vibrera mot ytan. Dessutom kan en felaktigt monterad TV vibrera mot väggmonterad hårdvara. Om du lämnar utrymme mellan TV: ns baksida och alla fasta ytor förhindras detta.

Bildinställningar

Vissa bildinställningar kan få din Samsung-TV att surra. Om du ställer in TV: ns ljusinställning för högt kan TV: n avge ett högt hum. Även om detta inte förekommer med alla TV-modeller är det vanligt med plasma-TV-apparater. Att sänka ljusstyrkainställningarna löser ofta problemet.

Kablar

Kablarna som är anslutna till baksidan av din Samsung TV kan bero på det brummande du hör. En lös kabel kan försämra bild- och ljudkvaliteten och skapa en högljudd brum. Att ansluta en kabel till fel port på baksidan av din TV kan också leda till ljud- och videoproblem. Kontrollera att kablarna är ordentligt anslutna till lämpliga uttag för att undvika ljudbrus och snedvridning. Kontrollera dessutom kablarna och byt ut dem om du hittar några tecken på skador, inklusive synliga ledningar och lösa kontakter.

Externa högtalare

Problem med de externa högtalarna som är anslutna till din Samsung TV kan orsaka ljudförvrängning och surring. Detta ljud ökar ofta när du ökar volymen på högtalarna. Kontrollera att högtalarkabeln ansluts ordentligt till ljudutgången på din Samsung TV. Stäng av de externa högtalarna och använd TV: ns interna högtalare. Om brummen fortsätter när du stänger av de externa högtalarna är det inte högtalarna som får skulden.

Hårdvara

När vissa hårdvarukomponenter i din Samsung TV fungerar felaktigt kan det orsaka brummande ljud. Många Samsung-TV-apparater har ett ljudtest som du kan använda för att diagnostisera potentiella hårdvaruproblem. Detta test låter dig bekräfta att problemet ligger i TV-hårdvaran och inte med en extern faktor som kablar eller videokällor. För att få tillgång till ljud-självtestet, tryck på "Meny" -knappen på fjärrkontrollen och välj sedan "Support". Välj alternativet "Självdiagnos" och välj sedan "Ljudtest". Om du inte kan höra testmelodin, har din Samsung TV upplevt någon form av maskinvarufel. Se garantin för täckningsinformation och detaljerade instruktioner om vem du ska kontakta för reparationen. Om garantin på din Samsung TV har upphört att gälla kan du själv göra reparationer eller kontakta en servicetekniker för ytterligare hjälp.