Så här streamer du Netflix till en Sony Blu-ray-spelare

Medan anslutningen till Netflix på en Sony Blu-ray-spelare kan variera beroende på modell, är det i princip samma process. Först måste du ansluta spelaren till ditt hemnätverk. Detta kan göras med en nätverkskabel eller med hjälp av ett trådlöst nätverk. När du har anslutit spelaren måste du verifiera den under ditt Netflix-konto. Du kan sedan välja filmerna du vill titta på och lägga till dem i din Blu-ray-spelares Instant Queue.

Ansluta till ett trådbundet nätverk

Steg 1

Stäng av Blu-ray-spelaren. Anslut en nätverkskabel till porten märkt "LAN" på spelarens baksida. Anslut den andra änden av kabeln till en port på en router som är ansluten till Internet.

Steg 2

Slå på TV: n och välj den ingångsanslutning som används av Blu-ray-spelaren, till exempel "HDMI 1".

Steg 3

Slå på Blu-ray-skivspelaren. Tryck på "Hem" -knappen på fjärrkontrollen. Välj alternativet "Internetvideo" från Xcross Media Bar och tryck sedan på vänster- eller högerpilen på fjärrkontrollen för att navigera till "Setup" -ikonen.

Steg 4

Tryck på upp- eller nedpilen på fjärrkontrollen för att navigera till ikonen "Nätverksinställningar". Tryck på "Enter" -knappen.

Välj "Internetinställningar" och sedan "Trådbunden installation". Följ eventuella instruktioner på skärmen om det behövs. Blu-ray-spelaren ansluter till Internet.

Ansluta till ett trådlöst nätverk

Steg 1

Se till att din Blu-ray-spelare ligger i närheten av ett aktivt trådlöst nätverk med internetåtkomst. Om din spelare inte har inbyggd trådlös åtkomst kan du ansluta en trådlös USB-adapter till vilken USB-port som helst på enheten.

Steg 2

Slå på spelaren och tryck på "Hem" -knappen på fjärrkontrollen. Mediefältets meny visas på skärmen. Navigera till "Setup" -ikonen med hjälp av höger- eller vänsterpiltangenterna på fjärrkontrollen.

Steg 3

Navigera till "Nätverksinställningar" med upp- eller nedpilen. Tryck på "Enter" -knappen. Välj Internetinställningar. Välj "Trådlös inställning (inbyggd) eller" Trådlös USB-inställning ", beroende på vilken du använder.

Steg 4

Välj "Wi-Fi Protected Setup (WPS)" om du har aktiverat WPS på din router. Med WPS kan du automatiskt ansluta enheter som din Blu-ray-spelare till ett trådlöst nätverk med ett personligt identifieringsnummer (PIN) eller genom att trycka på en knapp på routern. Välj "Skanna" om din trådlösa router inte använder WPS, eller om du är osäker på om din router är WPS-aktiverad eller inte. Välj "Manuell registrering" om du har erfarenhet av trådlösa routrar och vill konfigurera din anslutning manuellt. Spelaren visar en lista över alla tillgängliga trådlösa routrar som den kan komma åt.

Steg 5

Välj din router från listan. Välj det säkerhetsläge som används av din router från listan. Ange din trådlösa routers säkerhetslösenord enligt uppmaningen.

Välj "Auto" för att konfigurera IP-adressen och proxyserverinställningarna. Erfarna användare kan välja "Anpassad" och sedan konfigurera inställningarna manuellt enligt anvisningarna på skärmen. Välj "Spara och anslut" och tryck på "Enter" -knappen. Spelaren ansluter till det trådlösa nätverket.

Verifiera och lägga till filmer

Steg 1

Slå på TV: n och Blu-ray-spelaren. Undersök fjärrkontrollen. Tryck på "Hem" -knappen och navigera till avsnittet "Nätverk" i Xcross Media Bar. Använd upp- eller nedpilarna för att välja "Aktivera förbättrade funktioner." Om det här alternativet inte syns, välj "Internetvideo" i avsnittet Nätverk i menyn och försök igen. Tryck på knappen "Välj".

Steg 2

Skriv ner registreringskoden som visas på skärmen. Gå till Sony Essentials webbplats på din dator (länk i Resurser) och ange den här koden för ditt Sony Store-konto för att validera den.

Steg 3

Navigera till Netflix (länk i Resurser) och skapa ett konto om du inte redan har ett.

Steg 4

Gå tillbaka till din TV och tryck på "Hem" -knappen på fjärrkontrollen och välj "Video" från Xcross Media Bar. Navigera till "Netflix" -ikonen med upp- eller nedpilarna. Tryck på knappen "Välj".

Steg 5

Skriv ner den fyrsiffriga koden på TV-skärmen. Logga in på ditt konto och klicka på länken "Ditt konto" längst upp till höger på sidan. Välj "Aktivera en enhet" i avsnittet Streaming Plan. Skriv in den fyrsiffriga koden i textrutan och klicka på "Aktivera".

Steg 6

Klicka på fliken "Titta direkt" och klicka på "Hem". Välj en film du vill titta på och klicka på knappen "Lägg till omedelbar kö". Lägg till ytterligare filmer om så önskas. Du kan logga ut från Netflix på datorn om du vill.

Välj "Netflix" -ikonen på din TV och välj sedan filmen från listan i din direktkö. Klicka på "Spela" för att starta filmen.