Hur man använder den inbyggda mikrofonen på en Sony VAIO

De flesta moderna bärbara datorer har en integrerad mikrofon som du kan använda för att skapa inspelningar eller för röstsamtal med ett chattprogram, och Sony VAIO-bärbara datorer är inget undantag. Beroende på vilken VAIO-modell du äger kan du hitta den integrerade mikrofonen bredvid webbkameran högst upp på LCD-skärmen eller precis ovanför "F" -raden på tangentbordet. Att använda Vaios inbyggda mikrofon är i huvudsak densamma som att använda en som du ansluter till datorn och att ställa in mikrofonen för att fungera i applikationer kräver bara några få musklick.

Konfigurera mikrofonen

Steg 1

Klicka på "Start | Kontrollpanelen | Ljud | Inspelning."

Steg 2

Markera "Mikrofon" i inspelningsenhetens lista och klicka sedan på "Egenskaper" -knappen. Klicka på listrutan "Enhetsanvändning" och välj "Använd den här enheten (Aktivera)." Klicka på knappen "OK".

Steg 3

Markera "Mikrofon" igen i inspelningsenhetens lista och klicka på "Ange standard" -knappen. Klicka på knappen "Egenskaper" igen.

Steg 4

Klicka på fliken "Anpassad" i fönstret Mikrofonegenskaper. Se till att rutan "Microphone Boost" inte har någon bock. Om det gör det, klicka på rutan för att ta bort bocken.

Steg 5

Klicka på fliken "Nivåer". Klicka och håll ned volymreglage. Använd musen för att skjuta kontrollen till önskad volymnivå för den inbyggda mikrofonen. För de flesta applikationer fungerar inställning av mikrofonens volymnivå till cirka "50" bra för inspelning eller röstchatt.

Klicka på "Apply" och sedan "OK" för att spara ändringarna och stänga ljudfönstret. Stäng fönstret Kontrollpanelen.

Skapa en grundläggande röstinspelning

Steg 1

Klicka på "Start | Alla program | Tillbehör | Ljudinspelare."

Steg 2

Klicka på knappen "Starta inspelning" och börja tala med en normal ton. Du behöver inte prata direkt i mikrofonen på din Sony VAIO-bärbara dator. Du bör dock prata medan du är vänd mot den bärbara datorns skärm så att mikrofonen kan spela in din röst på hörbara nivåer.

Klicka på "Stoppa inspelning" när du är klar med att prata. Ett fönster Spara som visas på skärmen. Välj en mapp där den nya röstinspelningen ska sparas och ange sedan ett filnamn. Klicka på knappen "Spara" för att spara inspelningen. När du har sparat inspelningen dubbelklickar du på filen för att lyssna på den i Windows Media Player.