Det går inte att skriva ut PDF-fil i Windows 10

Om du använder Adobe Acrobat och inte kan skriva ut PDF-fil i Windows 10 hittar du nedanstående steg för att åtgärda PDF-utskriftsproblem på din dator.

Det går inte att skriva ut PDF-fil i Windows 10

Med Windows 10 och de flesta moderna webbläsare med inbyggt stöd för PDF-format finns det verkligen inget behov av att installera Adobe Acrobat eller något annat tredjeparts PDF-program på din dator.

Vissa användare föredrar dock att använda Adobe Acrobat och andra PDF-program på sin dator och det kan ibland leda till problem med PDF-utskrifter i Windows 10.

I ett typiskt fall av denna typ finns det inget felmeddelande och skrivaren svarar inte alls, även om användare försöker skriva ut PDF-filen flera gånger.

Anledningen till att det inte gick att skriva ut PDF-fil i Windows 10 kan bero på felaktiga skrivarinställningar, PDF-filen är skadad eller på grund av att Adobe Acrobat-programmet skadas.

1. Starta om datorn

Att stänga av och starta om datorn kan rensa mindre programvaruproblem, fast program och processer, vilket kan orsaka utskriftsproblem på din dator.

1. Stäng av datorn helt

2. Vänta i 5 minuter och starta om datorn.

3. När datorn har startat om, se om du kan skriva ut PDF-filen.

2. Välj rätt skrivare

Det är möjligt att din dator försöker skriva ut till en skrivare som inte finns. Se till att rätt skrivare är vald på skriverskärmen.

1. Öppna PDF-filen som du försöker skriva ut

2. Klicka på File> Print option i rullgardinsmenyn.

3. Välj rätt skrivare som är ansluten till din dator på nästa skärm

4. När den högra skrivaren är vald, klickar du på knappen Skriv ut, som finns längst ner till höger på utskriftsskärmen.

3. Skriv ut som bild

Om filen som du försöker skriva ut är ett enkelt PDF-dokument och du har bråttom, försök att skriva ut filen som bild.

1. Öppna PDF-filen som du ville skriva ut

2. Klicka på File> Print option i rullgardinsmenyn.

3. Klicka på knappen Avancerad på utskriftsskärmen.

4. Välj alternativet Skriv ut som bild på nästa skärm och klicka på OK.

5. Klicka på knappen Skriv ut tillbaka till Print-skärmen.

4. Spara som en annan PDF-fil

Ibland kan PDF-filen skadas när du försöker skriva ut filen. Följ därför stegen nedan för att återskapa PDF-filen.

1. Öppna PDF-filen som du försökte skriva ut.

2. Klicka på Arkiv> Spara som.

3. Klicka på den föreslagna filplatsen på skärmen Spara som eller välj en annan plats.

4. På nästa skärm skriver du ett annat namn för din fil och klickar på Spara.

Nu bör du kunna skriva ut med den nya PDF-filen som du just skapade.

5. Återskapa PDF-fil

Om du hade skapat PDF-filen med alternativet Skriv ut till PDF i Microsoft Word eller Excel kan du helt enkelt kassera den problematiska PDF-filen och skapa en ny PDF-fil.

Stegen för att skapa en PDF-fil är mer eller mindre desamma i Word, Excel och andra appar som stöder PDF-format.

1. Öppna originalfilen (Word, Excel, etc.) som användes för att skapa PDF-filen.

2. När filen är öppen klickar du på Alternativ> Spara som i listrutan. På nästa skärm, se till att "Spara som typ" är "PDF-dokument" och klicka på Spara-knappen.

När PDF-filen har återskapats, försök att skriva ut från den återskapade PDF-filen.

6. Reparera Adobe Acrobat-programvaran

Det är möjligt att Adobe-programvaran som installerats på din dator har skadats.

1. Öppna Inställningar> Klicka på Apps.

2. På nästa skärm klickar du på Apps och funktioner i den vänstra rutan. Klicka på Adobe Acrobat i den högra rutan och klicka på Modify-knappen.

3. I popup-fönstret väljer du alternativet Reparera och klickar på Nästa.

4. Vänta tills din dator reparerar och installerar om Adobe Acrobat-programvaran på din dator.

5. När programmet har reparerats / installerats igen, klicka på Finish-knappen för att stänga skärmen.

Efter att ha installerat om Adobe Acrobat, försök att skriva ut filen igen.