Lägga till en klickbar bildtext till en PowerPoint

Infoga animerade, klickbara bildtexter i Microsoft PowerPoint-presentationsglas, så när användaren klickar på ett visst område på bilden visas en textbubbla. Om du vill att informationen ska visas endast när du klickar på, associerar du informationen med en utlösningsform. Tilldela utlösarformen till ett område på skärmen som, när du klickar på, visar informationen i stället för att gå vidare till nästa bild.

Steg 1

Öppna presentationen för att redigera i Powerpoint och klicka sedan på den första bilden som innehåller en bildtext.

Steg 2

Klicka på "Grundläggande former" i avsnittet Autoformar i ritverktyget.

Steg 3

Klicka på önskad form för utlösaren och dra sedan formen till bilden. Justera formens storlek genom att dra i sidorna eller hörnen på formen för att täcka önskat område på bilden. Utlösaren ska vara tillräckligt stor för att användaren ska kunna hitta och klicka under presentationen. Observera att avtryckaren är osynlig, så att formen inte täcker konstverket på bilden när avtryckaren har konfigurerats.

Steg 4

Klicka på alternativet "Callouts" i avsnittet AutoShapes i ritningsverktyget och klicka sedan på en bildtext. Dra formen till bilden och släpp sedan bildtexten ovanpå utlösarformen. Justera bildformatet efter önskemål.

Steg 5

Klicka inuti bildtexten och skriv sedan texten som ska visas på popup-fönstret.

Steg 6

Högerklicka på informationen för att visa snabbmenyn. Klicka på alternativet "Anpassad animering" i snabbmenyn för att öppna kontrollpanelen Anpassad animering.

Steg 7

Klicka på listrutan "Lägg till effekter" och klicka sedan på "Ingång". Klicka på "Fler effekter."

Steg 8

Klicka på "Faded Zoom" och klicka sedan på "OK". Effekten läggs till i panelen Anpassad animering.

Steg 9

Klicka på effekten för att öppna tillhörande rullgardinsmeny och klicka sedan på “Timing” i rullgardinsmenyn för att öppna dialogrutan för blekt zoomning.

Steg 10

Klicka på alternativknappen “Starteffekt vid klick av:” och klicka sedan på utlösningsformens namn i rullgardinsmenyn. Klicka på “OK” för att spara inställningarna och stänga dialogrutan.

Steg 11

Högerklicka på avtryckarformen i bilden och klicka sedan på "Format AutoShape."

Steg 12

Skjut bilden "Transparens" till "100%." Den här inställningen gör att triggerformen blir 100 procent transparent. Klicka på “OK” för att spara inställningarna.

Spara presentationen och tryck sedan på “F5” för att testa bilden. Klicka på utlösningsformen för att testa informationen.