Hur fungerar Yelp-telefonautentisering?

Om du är en företagsägare som vill lägga till eller göra anspråk på en företagsinformation på Yelp måste du först gå igenom telefonens verifieringsprocess. Telefonautentisering hjälper till att skydda företag genom att verifiera den faktiska ägaren av företaget innan en registrering kan göras anspråk. Detta viktiga steg hindrar obehöriga från att göra anspråk på en företagsförteckning som inte är deras. Telefonverifiering slutförs i några steg när du börjar anspråksprocessen. Du måste ha tillgång till det telefonnummer som anges i företagets profil.

Gör anspråk på eller lägg till en företagsinformation

När du har lagt in en begäran om att göra anspråk på ett företag du äger på Yelp måste du gå igenom telefonautentisering för att slutföra processen. Yelp ringer automatiskt telefonnumret som anges i företagsprofilen och ger dig en PIN-kod att ange på Yelp-webbplatsen. Om du använder ett personligt telefonnummer i företagsförteckningen kommer det att finnas tillgängligt för allmänheten. Ange PIN-koden som Yelps automatiska system tillhandahåller för att göra anspråk på företagsförteckningen. Yelp ger dig tillgång till företagsledningsfunktioner när telefonautentiseringen är klar.