Hur man alfabetiserar appar på en iPad

När du först fick din iPad, trodde du antagligen aldrig att du skulle bygga upp dessa sidor och sidor med appar så snabbt. Alla dessa appikoner kan bli oorganiserade och förvirrande när de inte finns i någon speciell typ av ordning. Du kan dock enkelt alfabetisera dina iPad-appar med några ändringar i menyn Inställningar och sedan flytta standardappar fysiskt.

Steg 1

Tryck på ikonen "Inställningar" från din iPad startskärm.

Steg 2

Tryck på "Allmänt" och bläddra sedan ner till det sista alternativet "Återställ".

Steg 3

Tryck på "Återställ" följt av "Återställ startskärmslayout." Alla appar som du har lagt till din iPad sedan köpet visas nu i alfabetisk ordning efter iPad: s 11 standardappar.

Steg 4

Tryck på den första av de 11 iPad-standardapparna och håll fingret nere tills alla appar börjar skaka.

Steg 5

Flytta fingret, med appen under det, till rätt plats i alfabetisk ordning i alla appar och släpp sedan när appen är ordentligt placerad.

Steg 6

Placera fingret på nästa app i listan över standardappar och upprepa den alfabetiska ombeställningsprocessen tills var och en av de 11 standardapparna har placerats ordentligt.

Tryck på "Hem" -knappen när alla de 11 standardapparna har ordnats om i alfabetisk ordning. Alla appikoner slutar skaka, vilket betyder att deras ordning nu har ändrats.