Så här tar du bort ett Google-evenemang på en iPad

Händelser som sparats i Google Kalender kan synkroniseras med iOS-kalenderapplikationen så att du kan visa, redigera och ta bort dem på iPad. Ändringar du gör på din iPad synkroniseras med Googles servrar, så händelsen raderas på alla anslutna enheter. Om du tar bort händelsen när din iPad inte är ansluten till ett mobilt datanätverk eller Wi-Fi synkroniseras den inte förrän du är ansluten igen.

Tryck på "Kalender" för att öppna iOS-kalenderappen.

Tryck på händelsen du vill ta bort.

Tryck på "Redigera" och sedan på "Radera händelse."

Tryck på "Radera händelse" för att bekräfta. Om händelsen är en återkommande händelse, välj antingen "Ta bort den här händelsen" eller "Ta bort alla framtida händelser."

Tips

Du behöver inte ta bort en händelse om datum och tid ändras. Redigera istället detaljerna för att ändra platsen i kalendern.

Varningar

Många iOS-appar synkroniseras med Google Kalender. Om du använder ett tredjepartsprogram kommer stegen att ta bort en händelse vara annorlunda.