Hur man tar reda på vad som tar plats på en iPhone (4 steg)

Apple iPhone har en begränsad mängd minne som måste innehålla foton, videor, musik, appar och data. Utan minneskortstöd kan du inte bara byta kort för att skapa lagringsutrymme. Därför måste du så småningom rengöra iPhone för att skapa utrymme för nya appar eller filer. Det första steget i att skapa utrymme är att veta vad som tar upp mest utrymme på enheten.

Steg 1

Tryck på "Inställningar" från iPhones startskärm.

Steg 2

Tryck på "Allmänt" och sedan på "Användning".

Steg 3

Titta i avsnittet "Lagring" för att se vilka appar och filtyper som använder mest utrymme. Listan är i fallande ordning efter hur mycket minne som används, så de bästa apparna använder mest utrymme. Om du behöver se fler än de 10 bästa minneskonsumenterna, tryck på "Visa alla appar".

Tryck på valfritt objekt för att se ytterligare information om dess minnesanvändning.