Hur man ansluter flera jordledningar till en bilstereo

I alla bilstereosystem, oavsett total effekt, är jordledningarna lika viktiga som ström- och signalkablar. Jordledningar kompletterar kretsen från batteriet, så utan ordentlig jordning fungerar ingenting. Genom att använda lämpliga tekniker, som att fästa marken på metall, hjälper systemet till att systembrus minimeras och tillförlitligheten ökar. Detta gäller särskilt vid jordning av flera förstärkare och enheter, med jordslingor och intermittent drift som hotar kvalitetsljud.

Jordningsgrunder

Oavsett var förstärkarna är monterade, ska den gemensamma marken alltid vara så nära enheterna som möjligt. Placerad högst 18 tum från monteringsplatsen, är jordningslägen alltid bar metall, med hjälp av en krympande markring och stjärnbricka för att öka kontakten samtidigt som de motstår vibrationer. Säkerhetsbultar eller svetsade chassipositioner får aldrig väljas för jordningslägen, eftersom dessa inte ger kvalitetskontinuitet. Oavsett antalet enheter du jordar i något system är dessa regler grundläggande som måste följas.

Flera grunder

Jordblock gör det enkelt att jorda flera elektroniska föremål i bilen. Dessa enheter har flera gängade kontakter och solid massa, och dessa enheter tar emot varje jordledning från förstärkare, utjämnare, processorer och till och med huvudenheten. Total strömstyrka för alla stereoanläggningsenheter som är anslutna till bilbatteriet dikterar storleken på den ledning som valts för att köra till det positiva fördelningsblocket. Jordledningar är lika stora som kraftledningar för att upprätthålla korrekt kontinuitet. Ett vanligt scenario involverar ett positivt jordblock som är anslutet till batteriet via en 0-ledare, varvid varje förstärkare är ansluten till samma block med 8- eller 4-ledare. Motsvarande och separata jordblock tar emot jordledningar av samma mätare, med en 0-gauge jordledning ansluten till chassit.

Säkerhet och pålitlighet

Om du tar bort jordledningen när ett bilsystem är påslaget kan det orsaka gnistor och eventuellt skador på brand och utrustning. Lösa anslutningar eller jordledningar som helt enkelt är tejpade på chassit resulterar i att förstärkare slås på och av, går in i skyddsläge och potentiell skada. Kontrollera regelbundet integriteten hos jordledningsanslutningen till chassit, se till att det är tätt och saknar korrosion. Du kan hjälpa till med detta genom att applicera en tunn beläggning av silikonfett på den färdiga markanslutningen och täta ut fukt.

Slumpmässiga jordningslokaler

Hemmaljudtillverkare marknadsför ofta med gemensamma interna jordningsplatser som en indikator på en hög byggkvalitet. Det finns goda skäl till detta. Helst bör varje jord mäta vid noll volt DC. Detta är emellertid sällan fallet och varierar beroende på chassiläge. Trots detta hindrar stjärn- eller gemensam jordning olika enheter från att "se" olika markpotentialer, vilket förhindrar markslingor i de flesta scenarier. Lugna kvalitetsgrunder skapar tysta bakgrunder för musik, ökar upplevt dynamiskt omfång och minskar generellt irriterande gnäll och brus. Tuffa jordslinga problem kan lindras med hjälp av en inbyggd jordslinga isolator, men detta maskerar problemet i motsats till att lösa det.