Hur man kopierar text från en webbläsare på min iPhone

Kopiering av text från webbläsaren på din iPhone ger ett snabbare sätt att spela in data än handskriven information. Med iPhones inbyggda Safari-app kan du kopiera text, länkar och bilder precis som vanligt i Safari-webbläsaren. Du kanske tycker att det här är användbart för att kopiera telefonnummer, vägbeskrivningar eller andra viktiga data från Safari-webbläsaren.

Steg 1

Öppna Safari-appen. Navigera till webbsidan som innehåller texten du vill kopiera.

Steg 2

Dubbeltryck för att zooma in på texten.

Steg 3

Peka och håll kvar på ett område i texten för att aktivera markeringsverktyget. Markeringsverktyget förstorar området nära fingret och markerar ett ord.

Steg 4

Dra fingret längs pekskärmen för att markera ett annat ord.

Steg 5

Lyft fingret från pekskärmen för att ta fram kopieringsverktyget. Det sista ordet som ditt finger rörde vid kommer att förbli markerat.

Steg 6

Dra de blå markeringspunkterna i kopieringsverktyget för att expandera det markerade textområdet. Dra till exempel den övre vänstra blå markeringspunkten åt vänster för att markera texten till vänster om det ursprungliga högt upplysta ordet. Dra den nedre högra blå markeringspunkten mot höger för att välja text till höger om det ursprungliga markerade ordet. Du kan också dra markeringspunkterna uppåt och nedåt för att markera text ovan och nedan.

Tryck på "Kopiera" -knappen för att kopiera all text du har valt.