Hur man aktiverar Visual Voicemail på iPhone

Visual Voicemail är en standardfunktion på Apples iPhone som låter dig välja, pausa och spela upp röstmeddelanden som är valda från en lista. Under affärsverksamheten kan du få många röstmeddelanden som kräver sortering, kassering och förvaring för senare referens. Den visuella röstmeddelandefunktionen på iPhone gör att du kan hålla reda på flera röstmeddelanden snabbt och enkelt, vilket ger dig mer tid att ägna dig åt viktigare aktiviteter.

Steg 1

Öppna telefonappen på din iPhone; den avbildas som en vit telefonmottagare mot en grön bakgrund.

Steg 2

Klicka på alternativet "Röstmeddelande" i den nedre menyn.

Steg 3

Klicka på "Konfigurera nu" för att börja konfigurera din nya Visual Voicemail.

Steg 4

Ange ett lösenord på minst fyra siffror för ditt röstmeddelandekonto och klicka på "Spara". Bekräfta detta lösenord och klicka på "Spara" igen.

Steg 5

Välj standardhälsningen som meddelar en uppringare om endast ditt telefonnummer, eller välj att spela in en anpassad rösthälsning.

Klicka på "Avsluta samtal" om din iPhone försöker ringa din röstbrevlåda, ett fel som kan hända beroende på tidigare installation av din telefon och röstmeddelande. Vänta på den resulterande skärmen tills telefonen uppmanar dig om ditt lösenord. Det kan ta upp till 30 sekunder.