Enkla instruktioner för att ställa in röstbrevlåda för LG Xpression Phone

AT & T-kunder som använder LG Xpression måste ställa in röstmeddelanden på telefonen innan de använder tjänsten. Under installationen har du möjlighet att spela in din egen personliga hälsning, skapa en PIN-kod och bestämma hur du vill att dina meddelanden ska spelas upp. Om du inte vill göra ändringar i röstmeddelandet i framtiden, behöver du bara gå igenom konfigurationen en gång.

Håll "1" -tangenten på din LG Xpression intryckt tills din röstbrevlåda slås upp. Lyssna på hälsningen.

Ange PIN-koden som du vill använda för din röstmeddelande när du uppmanas till det. Du kan använda en kod på upp till 15 siffror.

Ange PIN-koden igen för att bekräfta den. Skriv ner koden och förvara den på en säker plats om du känner att du kan glömma den i framtiden.

Spela in din personliga hälsning när du blir ombedd. Tryck på "#" när du är klar.

Lyssna på den personliga hälsningen igen. Tryck på "1" för att spara hälsningen. Tryck på "2" för att spela in den igen. Lyssna för att bekräfta att din röstbrevlåda är klar.

Tryck på "*" för att gå till huvudmenyn i din röstbrevlåda.