Så här vänder du en bild när du laddar upp till Facebook på en Android (5 steg)

Photos-appen på den vanliga Facebook-webbplatsen innehåller en praktisk funktion för att vända bilder medurs eller moturs. Du kommer inte att se den här funktionen på Facebooks mobilwebbplats eller Android-app, så när du laddar upp dina bilder från en Android måste du rotera porträttfoton på din enhet i förväg. Androids roterar foton med hjälp av Galleri, telefonens inbyggda bildvisare. Den här appen utför också några andra enkla funktioner, som att beskära bilder och visa bildfildata.

Steg 1

Tryck på ikonen "app" på enhetens startskärm och tryck på "Galleri" för att starta Galleri-appen.

Steg 2

Navigera till bilden som du vill ladda upp och tryck på den för att visa den.

Steg 3

Tryck på "Meny" och "Mer" och tryck sedan på "Rotera åt vänster" eller "Rotera åt höger" för att vända bilden.

Steg 4

Avsluta appen Galleri och starta telefonens Facebook-app. Tryck på kameraikonen på Facebook-appens startskärm.

Tryck på "Välj från galleri" och navigera till det vända fotot. Tryck på fotot och tryck sedan på "Ladda upp" för att ladda upp det till din Facebook-tidslinje.