Ställa in antalet e-postmeddelanden som visas på en iPhone

Som standard lagrar iPhone 5 bara de senaste 50 e-postmeddelandena i ditt e-postkonto och visar dem i listformat. Det betyder att du bara kan se de senaste 50 e-postmeddelandena, och nya e-postmeddelanden kan förskjuta viktiga, gamla e-postmeddelanden. För att skydda dessa äldre e-postmeddelanden, överväga att öka antalet e-postmeddelanden som iPhone lagrar. Med Apple kan du hålla upp till 1000 e-postmeddelanden åt gången.

Steg 1

Tryck på "Inställningar" från iPhones startskärm.

Steg 2

Tryck på "Mail, kontakter, kalendrar" och sedan "Visa" i avsnittet Mail.

Tryck på antalet meddelanden du vill visa. Med iPhone 5 kan du välja 50, 100, 200, 500 eller 1 000 senaste meddelanden.