Hur man gör en överföringsprotokoll på en TracFone

En av de trevliga sakerna med TracFone är att det inte finns några kontrakt att underteckna. Du köper helt enkelt den telefon du gillar - priserna varierar beroende på modell - och de minuter du vill använda. Dina protokoll måste användas inom en viss tidsperiod. Om du upptäcker att du har köpt en ny TracFone men fortfarande har minuter på en gammal telefon har du möjlighet att överföra dessa minuter så länge du gör det innan de går ut.

Steg 1

Ring TracFones kundtjänst på 1-800-867-7183. Svara på alla meddelanden tills du når en kundtjänst.

Steg 2

Förklara för kundtjänst att du vill överföra minuter från en TracFone till en annan.

Steg 3

Förse kundtjänst med serienumret på den telefon du överför protokollet från. Serienumret finns någonstans på baksidan av din telefon. Den exakta platsen varierar per telefon.

Förse kundtjänst med serienumret på den TracFone du vill överföra minuter till. Det här serienumret ska också finnas på baksidan av telefonen. Kundtjänstens representant kommer att ge dig råd om när dina protokoll kommer att finnas tillgängliga.