Vad gör Delta Tune-ratten på en CB-radio?

Din Citizens Band-radio innehåller en rad kontroller för att ta emot, justera och lyssna på ljud från andra CB-radioanvändare. Radioens delta-vred, även känd som klarare-kontroll, minskar mängden statisk närvaro på radion när du kommunicerar med en annan person. När den vrids på ett eller annat sätt minskar ratten tonhöjden för personens röst och gör rösten tydligare och mindre knarrig.

Plats och SSB

Delta-tune-ratten finns på framsidan av din CB-radio och fungerar som volymknappen. Vrid ratten åt vänster eller höger tills du får önskad klarhetsnivå. Delta-tune-komponenten fungerar bara i läget för enkelbandsband och eliminerar drift i frekvenser. Drift sker i SSB-läget, vilket resulterar i att du hör en annan CB-användares röst såväl som statisk sändning via din radio.

Frekvens

Delta-tune-komponenten ändrar den faktiska frekvensen för den CB-radiostation du mottar - så att du kan gå 2,5 kilohertz under eller över stationens frekvens. När du justerar delta-vredet vrider du vredet långsamt tills radioens ljud är klart - vanligtvis till mittläget. Om du byter station måste du också justera delta-tune-ratten igen tills ljudet på den nya stationen blir klart.

Förvrängning

Om du inte använder din CB-radios delta-tune-komponent kommer ljud från en annan CB-användare att döljas delvis av statisk; användarens röst kan också låta dämpad, extremt hög eller mycket djup, som om han befinner sig i en tunnel eller långt borta. Slutligen kan du märka störningar från en CB-station ovanför eller under den station du just nu är inställd på och använder.

Komponent saknas

Inte alla CB-radioer innehåller en delta-tune-komponent. Om du inte märker en delta-vred på framsidan av din CB-radio, leta efter en skjutreglage eller vred på undersidan eller sidorna av din radio med rubriken "Delta Tune" eller "Clarifier". Om du fortfarande inte ser komponenten kan du läsa i din bruksanvisning för referenser till "delta tune" eller "clarifier". Komponenten kan vara en funktion som automatiskt justeras när du ställer in en CB-radiostation, utan möjlighet till manuell justering.