Hur man aktiverar, ändrar eller inaktiverar Apple Watch-lösenord

Att lämna din Apple Watch utan lösenord kan leda till obehörig åtkomst av alla som råkar få tillgång till din Apple Watch. I den här artikeln hittar du stegen för att aktivera lösenord på Apple Watch och för att ändra lösenordet, om du tror att din Apple Watch lösenord har äventyrats.

Apple Watch-lösenord

När du installerade din Apple Watch kanske du har valt att inte aktivera lösenordet eftersom du inte gillade idén att ange ett lösenord på den lilla skärmen på Apple Watch varje gång du startade den.

Lyckligtvis har Apple haft detta faktum i åtanke och har designat Apple Watch så att du bara behöver ange lösenordet när du tar ur klockan från handleden, startar klockan på nytt eller om du vill låsa och låsa upp din Apple Watch manuellt.

Apple Watch måste också vara aktiverat för att kunna använda Apple Pay.

Aktivera lösenord på Apple Watch

Att aktivera lösenord på din Apple Watch är väldigt enkelt och kan göras från själva klockan.

1. Öppna inställningarna på din Apple Watch

2. Klicka sedan på lösenordet

3. Klicka på Aktivera lösenord på nästa skärm och ange ditt nya lösenord

Du kan också aktivera lösenordet på din Apple Watch på distans via Apple Watch-appen på din iPhone.

1. Öppna Apple Watch-appen på din iPhone

2. Klicka på fliken My Watch från undersidan av skärmen (se bild nedan).

3. Klicka sedan på lösenordet

4. På nästa skärm, tryck på Slå på lösenordskod och ange ett lösenord för din Apple Watch.

Inaktivera Apple Watch-lösenord

Om du inte vill vara besvärad med att behöva ange ett lösenord på den lilla skärmen på din Apple Watch kan du enkelt inaktivera lösenordet på din Apple Watch genom att följa stegen nedan.

1. Öppna inställningar och tryck på lösenord

2. Klicka sedan på alternativet Inaktivera lösenord och ange ditt aktuella lösenord

Du kan också inaktivera lösenord via Apple Watch-appen på din iPhone.

1. Öppna Apple Watch-appen på din iPhone och tryck på fliken My Watch (se bild nedan)

2. På Min Watch-skärm trycker du på lösenord

3. På nästa skärm trycker du på alternativet Stäng av lösenordskod och ange ditt aktuella lösenord

Ändra Apple Watch-lösenord

Om du tror att din Apple Watch-lösenord har äventyrats kan du enkelt ändra lösenordet på din Apple Watch genom att följa stegen nedan.

1. Öppna inställningar och tryck på lösenord

2. Klicka sedan på alternativet Ändra lösenord och ange ditt aktuella lösenord.

3. Ange din nya lösenord på nästa skärm.

Du kan också använda Apple Watch-appen på din iPhone för att ändra Apple Watch-lösenord.

1. Öppna Apple Watch-appen på din iPhone och tryck på fliken My Watch (Se bild nedan).

2. Klicka sedan på lösenordet

3. På nästa skärm trycker du på alternativet Ändra lösenord

4. Ange nu din nuvarande lösenord på din Apple Watch

5. Ange en ny lösenord på nästa skärm

Använd längre lösenord

Som standard är lösenordet på din Apple Watch bara inställt på fyra siffror för att göra det lättare att låsa upp din Apple Watch. Du kan dock använda ett lösenord med upp till 10 siffror, om du inte känner dig säker med standardkoden för fyra siffror.

1. Öppna Apple Watch-appen på din iPhone och se till att du är på fliken My Watch

2. Klicka sedan på lösenordet

3. Leta reda på alternativet Enkel lösenordskod på nästa skärm och stäng av det genom att flytta skjutreglaget till AV-läge.

4. Ange sedan aktuellt lösenord för din Apple Watch.

5. På nästa skärm anger du den nya lösenkoden med mer än fyra siffror (du kan gå upp till 10 siffror)

Lås upp Apple Watch med iPhone

Du kan anpassa din Apple Watch så att den automatiskt låses upp när du låser upp din iPhone. Detta är användbart för de användare som vill skydda sin Apple Watch men inte heller vill ange en lösenordskod på deras lilla Apple Watch-skärm.

1. Öppna Inställningar på din Apple Watch och tryck på Lösenord

2. På nästa skärm Aktivera alternativet för Lås upp med iPhone.

Du kan också konfigurera detta på din iPhone med Apple Watch-appen.

1. Öppna Apple Watch-appen på din iPhone och tryck på fliken My Watch från den nedre menyn

2. Klicka sedan på lösenordet

3. På nästa skärm, slå på alternativet för Lås upp med iPhone.

Radera data på Apple Watch efter 10 misslyckade försök

För att skydda den vitala informationen på din Apple Watch kan du konfigurera din Apple Watch så att den raderar dina data efter 10 misslyckade försök.

1. Öppna Apple Watch-appen på din iPhone och tryck på fliken My Watch

2. Klicka sedan på lösenordet

3. På nästa skärm, aktivera alternativet för Radera data genom att flytta reglaget till alternativet ON (Se bild nedan).