Hur man aktiverar och inaktiverar anslutning till fjärrskrivbord i Windows 10

Du måste aktivera fjärrskrivbordsanslutning manuellt på din dator för att komma åt arbetsrelaterade filer som finns på din kontordator. Av säkerhetsskäl kan du inaktivera anslutning till fjärrskrivbord medan du inte använder den här funktionen.

Aktivera och inaktivera fjärrskrivbordsanslutning i Windows 10

Funktion för anslutning till fjärrskrivbord i Windows 10 är utformad för att ge fjärråtkomst till din dator från andra datorer.

Den här funktionen kan vara mycket bekväm om du arbetar hemifrån och vill kunna komma åt arbetsrelaterade filer som finns på din kontordator med din hemdator.

Medan anslutningsprogram för fjärrskrivbordsklienter är tillgängligt i alla versioner av Windows, är RDP-servern som krävs för att få åtkomst till en Windows-PC på distans endast tillgänglig på datorer som kör Professional och Enterprise Edition av Windows 10.

Detta betyder praktiskt taget att endast Windows Professional- och Windows Enterprise-användare kommer att kunna använda funktionen Remote Desktop Connection.

Aktivera fjärrskrivbordsanslutning

Följ stegen nedan för att aktivera fjärrskrivbordsanslutning i Windows 10.

1. Skriv “Kontrollpanelen” i Windows sökfält och klicka på Kontrollpanelen (Desktop App) i sökresultaten.

2. Kontrollera att du är i "Kategori" -vyn på kontrollpanelskärmen och klicka på System och säkerhet.

3. Klicka på Tillåt fjärråtkomst på skärmen System och säkerhet.

4. På nästa skärm väljer du Tillåt fjärranslutningar till det här datoralternativet.

5. Klicka på Apply och OK för att spara den här inställningen på din dator.

Hur du ansluter till fjärrdatorn med fjärrskrivbordsanslutning

För att ansluta till fjärrdator som finns på ditt kontor kan du använda Remote Desktop-appen som finns tillgänglig på din dator eller ladda ner "Microsoft Remote Desktop App" tillgänglig i Windows Store.

1. Öppna appen Remote Desktop på din dator. Du kan göra detta genom att söka efter "Remote Desktop" och klicka på sökresultatet för bästa matchning.

2. Ange datornamn eller IP-adress för datorn som du vill ansluta till på skärmen Anslutning till fjärrskrivbord och klicka på Anslut-knappen.

3. På nästa skärm anger du användarnamn och lösenord för den dator du vill ansluta till.

4. Du ser ett säkerhetsmeddelande, klicka på Anslut ändå och du kommer att vara ansluten till fjärrdatorn.

När du använder fjärrskrivbordsanslutning rekommenderas att du vidtar försiktighetsåtgärder för att skydda data på din dator genom att använda starka lösenord och begränsa användare som kan logga in på din dator.

Inaktivera anslutning till fjärrskrivbord

Malware-program och hackare kan dra nytta av Windows Remote Desktop-funktionen för att starta attacker på din dator från en fjärrplats.

Av detta skäl är fjärrskrivbordsfunktionen inte aktiverad som standard på en Windows-dator och Microsoft försöker alltid upptäcka och korrigera sårbarheter i den här funktionen.

Av säkerhetsskäl är det därför bättre att inaktivera funktionen Remote Desktop på din dator medan du inte använder den.

1. Öppna Kontrollpanelen> klicka på System och säkerhet> Tillåt fjärråtkomst

2. På nästa skärm väljer du Tillåt inte fjärranslutningar till det här datoralternativet.

3. Klicka på Apply och OK för att spara den här inställningen på din dator.