Hur man visar DVR-inspelade program utan kabel (4 steg)

En DVR, eller digital videoinspelare, är en enhet som låter användaren spela in och spela upp live-tv-program. En DVR används tillsammans med ett kabel- eller satellitpaket, men om en person inte längre har ett kabel- eller satellitpaket men ändå äger en DVR-enhet, kan förinspelade program fortfarande ses så länge enheten fortfarande är i ägarens ägo .

Steg 1

Leta reda på en standard-AV-kabel som används för att ansluta DVR till en TV. Köp kabeln i valfri elektronikbutik eller masshandlare.

Steg 2

Sätt i de tre färgade kontakterna i de avsedda områdena på baksidan av TV: n och DVR-boxen. Matcha varje kontaktfärg med uttagen på baksidan av dessa enheter.

Steg 3

Sätt i kabeln för TV och DVR i ett eluttag.

Slå på din TV och DVR. Tryck på "Meny" -knappen på DVR-fjärrkontrollen. Använd pilknapparna på kontrollen för att navigera genom menyerna. Markera det problem du vill visa och tryck på "Play", "OK" eller en liknande knapp på fjärrkontrollen för att spela upp det förinspelade programmet.