Så här anger du koordinater i en Garmin GPS

När du använder en Garmin Nuvi GPS-enhet för vägledning, anger de flesta destinationens adress. Vissa platser har dock inga specifika adresser, till exempel båtlanseringar eller spårhuvuden. I dessa fall listar webbplatser ofta koordinatdata för latitud och longitud snarare än en adress som hjälper dig att leda dig till platsen. Använd Nuvi's något dolda koordinatfunktion för att låta enheten tillhandahålla sväng-för-sväng-navigering till destinationen.

Steg 1

Slå på din Nuvi och klicka på "Vart?" knapp.

Steg 2

Tryck på "Koordinater". Om du inte ser "Koordinater" på den första skärmen trycker du på pilen nedåt och sedan på "Koordinater".

Steg 3

Tryck på "Format" längst ner på skärmen. En meny "Välj format" visas med tre alternativ.

Steg 4

Tryck på det format som matchar formatet för de koordinater som du vill navigera till och tryck sedan på "Spara". De tre formatalternativen är:

h ddd mm 'ss.s "h ddd mm.mmm' h ddd.ddddd

("H" står för timme, "D" står för dag, "S" står för sekunder och "M" står för minuter i formatalternativen.)

Steg 5

Tryck på longitudfältet för att ange koordinatens longitud och tryck på "Klar". Upprepa detta steg för latitudfältet.

Steg 6

Tryck på "Nästa".

Tryck på "Gå".