Solid Ink Vs. Laserskrivare

Att välja en ny skrivare kan vara en svår process. Det finns ett antal olika tekniker att tänka på, var och en med sina fördelar och nackdelar. Laserskrivare är kända för att vara snabba och effektiva och är en av de vanligaste typerna av skrivare på marknaden. Skrivare med fast bläck erbjuder dock några unika fördelar jämfört med andra typer av utskriftsmetoder och kan vara ett bättre val för dina behov.

Påfyllning

Laserskrivare använder toner, ett torrt pigment som kommer i form av pulver. Tillverkare packar i allmänhet detta i plastpatroner för inneslutningsändamål, eftersom tonerutsläpp kan vara rörigt och farligt om du av misstag andas in pulvret. Massivt bläck, å andra sidan, kommer i form av giftfria vaxpinnar som du helt enkelt sätter i rätt fack på skrivaren, en metod som ger betydligt mindre avfall.

Hastighet

Om du letar efter en snabb skrivare vinner laserskrivaren lätt. Inuti skrivaren laddar en skannande laser eller ett kraftfullt LED-ljus en snurrande trumma med bilden på sidan, och trumman drar sedan till sig tonerpartiklar i bilden. När papperet passerar, smälter trumman tonern till pappersytan, vilket resulterar i en snabb bildöverföring. Skrivare med fast bläck använder ett uppvärmt skrivarhuvud för att smälta pigment hängande i vax och lägga det på trumman och måste göra flera pass för komplexa bilder och grafik. Skrivare med fast bläck kräver också en uppvärmningsperiod då skrivhuvudet stiger till rätt temperatur för att smälta vaxet.

Underhåll

Eftersom skrivare med fast bläck använder flytande vax som utskriftsmedium, kräver de viss försiktighet vid hantering eller service av enheten. Vid driftstemperatur kan skrivhuvudet orsaka brännskador och innehåller en behållare med flytande vax, så du bör alltid låta maskinen svalna helt innan du flyttar eller servar den. Om du inte gör det kan det leda till vaxutsläpp inuti mekanismen, vilket kan skada skrivaren och kräva noggrann rengöring. Dessutom kan förlust av ström medan skrivaren är aktiv orsaka att vaxet stelnar inuti skrivhuvudet, vilket kräver att skrivaren genomgår en rensnings- och rengöringscykel innan nästa utskriftsjobb. En laserskrivare kan å andra sidan hantera snabb cykling och kortare nedkylningstider utan rädsla för intern förorening så länge tonerkassetten förblir intakt.

Kostnader och effektivitet

Skrivare med fast bläck är i allmänhet dyrare än lasermodeller, även om aggressiv prissättning av leveranser av fast bläck har minskat kostnaden per sida för att göra dem konkurrenskraftiga på lång sikt. Eftersom vaxblocken är betydligt mindre och lättare att hantera än tonerkassetter är det lättare att byta ut eller lägga till nytt pigment med fast bläck. Dessutom har vissa modeller stora bläckfack, så att du kan gå längre mellan omladdningar än laserskrivare, vilket ökar deras effektivitetsfördel ytterligare.