Hur man aktiverar och inaktiverar cookies på Firefox

Om du ännu inte har aktiverat cookies i din Firefox-webbläsare måste du hitta webbplatser som ber dig tillåta eller aktivera cookies på din dator. Å andra sidan kanske du vill inaktivera cookies på Firefox för att undvika risken från osäkra webbplatser på internet. Vi guider dig i detta inlägg både för att aktivera och inaktivera cookies på Firefox.

Aktivera cookies på Firefox

Följ stegen nedan för att aktivera cookies för alla webbplatser i Firefox-webbläsaren.

1. Klicka på knappen Öppna meny. (Ikonen med tre fält längst upp till höger på skärmen)

2. Du kommer att presenteras med en rullgardinsmeny, klicka på fliken Alternativ.

3. Från det nya popup-fönstret hittar du avsnittet Integritet och välj alternativet Firefox kommer ihåg historia. Att låta Firefox komma ihåg historia innebär att det kommer att lagra cookies (se bild nedan)

Ett fönster dyker upp och uppmanar dig att starta om Firefox för att tillämpa ändringarna.

4. Klicka på OK för att aktivera den här inställningen på din dator.

Inaktivera kakor på Firefox

Följande steg nedan för att inaktivera cookies för alla webbplatser i Firefox-webbläsaren.

1. Klicka på knappen Öppna meny (ikonen för tre fält längst upp till höger på skärmen)

2. Klicka på fliken Alternativ på rullgardinsmenyn.

3. Klicka på sekretessavsnittet på nästa skärm och välj alternativet Firefox kommer aldrig ihåg historia. Att göra att Firefox inte kommer ihåg historia kommer att inaktivera cookies på din dator.

Obs! Om du inaktiverar cookies kan det störa din surfupplevelse på många webbplatser som använder cookies.

Aktivera cookies för betrodda webbplatser på Firefox

Som nämnts ovan kommer blockering av cookies på Firefox för alla webbplatser att störa din surfupplevelse på dina betrodda och favoritwebbplatser. Därför kanske du vill gå med möjligheten att tillåta kakor endast för de webbplatser som du litar på Firefox.

Följ stegen nedan för att aktivera cookies för vissa pålitliga webbplatser på din dator medan du blockerar cookies för alla andra webbplatser.

1. Klicka på 3-menyn Öppna menyknappen (uppe till höger på skärmen)

2. Klicka på Alternativ-knappen i listrutan.

3. Klicka på fliken Sekretess.

4. På nästa skärm väljer Firefox att använda anpassade inställningar för historik

5. Avmarkera Acceptera cookies från webbplatser och klicka på fliken Undantag (se bild ovan).

6. Nu i det nya popup-fönstret anger du webbadressen som du litar på och vill aktivera cookies och klicka på knappen Tillåt.

När du har angett alla dina betrodda webbplatser klickar du på knappen Spara ändringar för att spara cookie-inställningarna för dina betrodda webbplatser.

Inaktivera kakor för vissa webbplatser på Firefox

Följ stegen nedan för att bara blockera vissa webbplatser från att ställa in cookies på din dator. Det här alternativet passar bäst när du är mycket säker på de webbplatser du vill inaktivera cookies för samtidigt som alla andra webbplatser kan ställa in cookies på din dator.

1. Klicka på knappen Öppna meny (ikonen för tre fält längst upp till höger på skärmen)

2. Klicka på fliken Alternativ på rullgardinsmenyn.

3. Klicka på sekretessavsnittet på nästa skärm och välj Firefox kommer att använda anpassade inställningar för historik.

4. Välj Acceptera cookies från webbplatser och klicka på fliken Undantag

5. Nu i det nya popup-fönstret anger du webbadressen som du inte litar på och vill inaktivera cookies och klicka på Blockera-knappen (se bild nedan)

Ange alla webbplatser som du inte litar på och klicka sedan på Spara ändringar för att spara dina cookie-alternativ för den här webbplatsen.