Hur man ansluter två eller flera datorer till ett kabel-internetmodem

Du kan dela ett kabelmodem mellan flera datorer på flera sätt. I många fall kan tre eller fyra datorer anslutas direkt till modemet via Ethernet-kablar. Många fler datorer kan anslutas via en Ethernet-router. För större flexibilitet kan modemet kopplas till en trådlös router som kommunicerar med datorer utrustade med Wi-Fi-kort. Vilken metod du använder beror på hur mycket du vill investera och hur långt från modemet dina datorer ligger.

Direkt Ethernet-anslutning

Steg 1

Sätt i en Ethernet-kabelkontakt i en av Ethernet-portarna på baksidan av kabelmodemet.

Steg 2

Sätt i den andra änden av Ethernet-kabeln i Ethernet-porten på datorns baksida.

Steg 3

Skapa en nätverksanslutning på datorn genom att navigera till "Start" -menyn och sedan välja "Mina nätverksplatser", "Lägg till en nätverksplats" och slutföra guiden "Lägg till en nätverksplats".

Upprepa proceduren för varje dator som du vill ansluta till kabelmodemet.

Routeranslutning

Steg 1

Kör en Ethernet-kabel från en Ethernet-utgång på kabelmodemet till ingångsporten på routern.

Steg 2

Kör en Ethernet-kabel från en av utgångsportarna på routern till en dator du vill ansluta.

Upprätta en nätverksanslutning på datorn genom att navigera till menyn "Start" och sedan välja "Mina nätverksplatser", "Lägg till en nätverksplats" och slutföra guiden "Lägg till en nätverksplats". Guiden kommer att upptäcka Ethernet-anslutningen och konfigureras automatiskt med din router.

Trådlös routeranslutning

Steg 1

Kör en Ethernet-anslutning från utgångsporten på kabelläget till ingångsporten på den trådlösa routern.

Steg 2

Konfigurera den trådlösa routern enligt tillverkarens anvisningar. Det handlar vanligtvis om att ansluta en dator direkt till routern med en Ethernet-kabel, komma åt routerns IP-adress med en webbläsare och ändra alternativen på routern för att arbeta med modemet.

Steg 3

Slå på Wi-Fi-antennen på varje dator. Om du har en dator med en Wi-Fi-adapter finns den här omkopplaren ofta på adaptern eller så slås antennen på helt enkelt genom att sätta i adaptern i en expansionsplats. Om du har en bärbar dator med inbyggd Wi-Fi-funktion, är omkopplaren normalt placerad på framsidan eller sidorna av den bärbara datorn.

Upprätta en trådlös anslutning mellan datorn och routern genom att navigera till "Start" -menyn och sedan välja "Anslut till", "Lägg till en nätverksplats" och sedan "Trådlös nätverksanslutning." Datorn kommer då att upptäcka routern. Klicka på routerns namn och ange lösenordet som du konfigurerade när du konfigurerade routern. Datorn upprättar sedan anslutningen till routern.