Hur man gör staplar till olika färger i ett Excel-diagram

Microsoft Excel är ofta en tidsbesparing när du vill skapa bilder för att visa numeriska data, och Excels diagramskapande funktion tar kolumner eller rader med siffror och förvandlar dem till stapeldiagram med ett par klick. Även om standardinställningarna - vanligtvis blå och röd för de två första färgerna i varje diagram - är avsedda att spara inställningstid, kan du anpassa färgerna efter dina egna dokumentationskrav. Designa ett regnbågsdiagram med en stapel i varje färg eller skapa diagram som växlar för att visa ett mönster mellan två saker.

Steg 1

Starta Microsoft Excel och öppna kalkylbladet med stapelfärgerna som du vill ändra.

Steg 2

Högerklicka på en av staplarna för att ändra färg.

Steg 3

Klicka på "paint bucket" -ikonen i det lilla popup-fönstret som visas när du högerklickar.

Steg 4

Klicka på en liten, färgad fyrkant från fyllningens regnbågsnät, och stapelfärgen ändras.

Högerklicka på ett annat fält och upprepa processen för att ändra fältets färg.