Hur du återställer lösenordet för en Dynex LCD

Inte all tv-programmering idag är lämplig för en ung publik. Många TV-apparater, inklusive Dynex LCD-skärmar, har inbyggda föräldrakontrollfunktioner som låter dig ställa in ett lösenord för vissa program. Du kan återställa lösenordet när som helst med din TVs fjärrkontroll.

Steg 1

Tryck på "Meny" -knappen på fjärrkontrollen.

Steg 2

Välj "Inställningar" med vänster och höger pilknapp och tryck sedan på "Nedåtpil" -knappen.

Steg 3

Använd pilknapparna för att markera "Föräldrakontroll" och tryck på "Enter" för att öppna lösenordsskärmen.

Steg 4

Ange lösenordet med hjälp av sifferknapparna. Standardlösenordet är "0000".

Steg 5

Använd pilknapparna för att markera "Ändra lösenord" och tryck sedan på "Enter".

Skriv det gamla lösenordet i fältet "Ange gammalt lösenord". Skriv ett nytt lösenord i fältet "Ange nytt lösenord" och skriv in lösenordet i fältet "Bekräfta lösenord".