Vad är fördelen med att använda kartfunktionen i Excel?

Även om det är sant att siffror inte ljuger, kan de dölja, dölja, kamouflera, slöja och fördunkla den information som du behöver för att utvärdera och basera beslut. Det kan ibland vara särskilt svårt att hämta kunskaper från råa Excel-kalkylbladsdata. Du kan dock dra fördel av Excels diagramfunktioner för att hjälpa dig att snabbt visualisera data och få insikter begravda djupt inom raderna och kolumnerna med rå kalkylbladsdata.

Samla data

Med kalkylbladsdiagram kan du kondensera eller sammanfatta stora mängder data inom ett litet, rektangulärt avsnitt av kalkylbladet. Du kan till exempel skapa ett kalkylblad med rader och kolumner som innehåller tio års aktiekurser som gör att du blir glasögon och dom om du försöker analysera dem. Använd i stället Excels kartverktyg för att skapa en linje eller ett X-Y-spridningsdiagram som kan hjälpa dig att visualisera prisfluktuationerna i ditt lager genom åren.

Exponera mönster och trender

Diagram kan hjälpa dig att se mönster och trender som kan döljas i kalkylbladets celler. Linje-, stapel- och arealdiagram gör att du kan härleda riktning och momentum för data över tid eller i termer av en annan måttenhet. Till exempel kan en plot av genomsnittlig, daglig global temperatur och havsnivåer under det senaste århundradet hjälpa klimatologer att skilja mellan en kortsiktig klimatavvikelse och en bona fide, global uppvärmning eller nedkylningstrend.

Exponera avlägsna data

Scatter- och linjediagram kan hjälpa dig att upptäcka avvikelser eller dataobjekt som verkar på sin plats eller som inte är relaterade till resten av data. Outliers kan orsakas av skrivfel, instrumentfel eller helt enkelt slumpmässiga, meningslösa data som säkert kan ignoreras. Avlägsna data strider inte bara mot mönster eller trender som visas i resten av data, de kan snedvrida eller snedvrida medelvärden, summor och andra analytiska beräkningar som du kanske vill utföra.

Kommunicera komplexa eller abstrusa data

Diagram kan hjälpa dig eller de personer du delar dina Excel-kalkylblad med förståelse av data som är svåra att se eller förstå i ord eller siffror. Cirkeldiagram hjälper tittarna att förstå procenttal, förhållanden och proportioner direkt. Med stapel- och kolumndiagram kan du jämföra och rangordna datauppsättningar utan att ens titta på de råa siffrorna de representerar.