Hur du bifogar filer och bilder till e-postmeddelanden på iPhone eller iPad

Appen iPhone Mail gör det enkelt att bifoga bilder och videor från appen Foton och även bifoga filer från iCloud, Google Drive och andra onlinelagringstjänster. I det här inlägget kommer du att lära dig stegen för att bifoga filer och bilder till e-postmeddelanden på iPhone.

Bifoga filer och bilder till e-postmeddelanden på iPhone eller iPad

Medan du kan förmedla enkla idéer och meddelanden genom att skriva några ord i ett e-postmeddelande, blir det för tråkigt om du vill förmedla detaljer och komplexa idéer via ett e-postmeddelande. I sådana fall blir det nödvändigt att bifoga textfiler, kalkylblad och bilder till e-postmeddelanden för att förmedla dina idéer på ett övertygande sätt.

Bifoga bilder och videor till e-post på iPhone

Följ stegen nedan för att bifoga eller infoga foton och videor i dina e-postmeddelanden på iPhone.

1. Klicka på Hem-knappen för att komma åt startskärmen på din iPhone.

2. På startskärmen trycker du på Mail-appen.

3. Klicka på ikonen Skriv ett e-postmeddelande för att börja skriva din e-post. Du ser denna ikon längst ner till höger på skärmen (se bild nedan).

4. Tryck på och håll med fingret på meddelandekroppen för att öppna redigeringsmenyn.

En redigeringsmeny dyker upp på skärmen med alternativ som: Välj, Välj alla, Klistra in, Citatnivå, Infoga foto eller video (se bild nedan).

5. Klicka på Infoga foto eller video (se bild ovan).

Du kommer att tas till Photos-appen, där du kan välja det foto du vill bifoga till e-postmeddelandet. När du har valt ett foto trycker du på Välj så kommer fotot att infogas i meddelandekroppen.

Bifoga filer från iCloud till e-postmeddelanden på iPhone

För att kunna bifoga filer till e-postmeddelanden; bilagan måste vara tillgänglig antingen på ditt iCloud-konto eller hos andra online-lagringsleverantörer som Dropbox, Google Drive eller OneDrive.

Följ stegen nedan för att bifoga filer till ett e-postmeddelande från ditt iCloud-lagringskonto.

1. På startskärmen trycker du på Mail-appen.

2. Starta ett nytt e-postmeddelande genom att knacka på ikonen Skriv ett e-postmeddelande.

3. När du är redo att bifoga en fil trycker du och håller med fingret var som helst i kroppen för meddelandet du skriver.

En redigeringsmeny dyker upp på skärmen med alternativ som: Välj, Välj alla, Klistra in och pilknappen. Klicka på pilknappen tills du ser alternativet Lägg till bilaga (se bild nedan).

4. Klicka sedan på Lägg till bilaga (se bild ovan).

Detta steg tar dig till ditt iCloud-konto, varifrån du kan välja en fil som du kan bifoga till det här e-postmeddelandet.

5. Klicka på Arkiv som du vill ha (mappen som innehåller filen du vill bifoga (om din fil finns i en mapp)).

6. Klicka sedan på filen som du vill bifoga till din e-post.

Obs! Du kanske måste trycka först på mappen som innehåller filen, om filen lagras i en mapp.

Bifoga filer från Google Drive till e-postmeddelanden på iPhone

Efter iOS 9-uppdateringen har din iPhone nu möjlighet att skicka filer som e-postbilagor från populära molnlagringstjänster som Google Drive, Drop Box, OneDrive och andra, förutom iCloud.

För att bifoga filer från andra Cloud Storage-tjänster måste du först ladda ner värd-appen för lagringstjänsten (Dropbox, Google Drive etc) från App Store.

När appen har laddats ner startar du appen och loggar in på ditt konto. Efter detta är du redo att börja bifoga filer till dina e-postmeddelanden.

1. På startskärmen trycker du på Mail-appen.

2. Klicka sedan på ikonen Skapa ny e-post för att få tillgång till e-postgränssnittet på din iPhone. Du ser detta längst ner till höger på skärmen.

3. När du är redo att bifoga en fil, tryck och håll med fingret var som helst i meddelandekroppen för att aktivera popup-redigeringsmenyn.

En redigeringsmeny dyker upp på skärmen med alternativ som: Välj, Välj alla, Infoga foto eller video och en pilknapp. (Se bild nedan).

4. Klicka på pilknappen tills du ser alternativet Lägg till bilaga och tryck på det (se bild nedan).

Som standard går du till iCloud genom att trycka på Lägg till bilaga.

5. Klicka nu på Platser i det övre vänstra hörnet för att bifoga en fil från en annan plats än iCloud Drive (se bild nedan).

Du kommer att se en popup som visar en lista över lagringsleverantörer som är registrerade på din enhet.

6. Klicka på Storage Provider där din bilaga finns.

Om du inte ser din föredragna leverantör: Klicka på Mer, slå på önskad lagringsleverantör och tryck på Klar.

7. Klicka sedan på filen som du vill bifoga till e-postmeddelandet

Obs: Du kanske måste trycka på mappen som innehåller filen, i fall filen lagras i en mapp.