Hur man tvingar avslutar svar som inte svarar på iPhone och iPad

Det kan vara ganska irriterande och ibland till och med läskigt när du öppnar en app och den plötsligt fryser. När detta händer bör du kunna lösa problemet i de flesta fall genom att tvinga att avsluta appen som inte svarar och helt stoppa den från att köras på din enhet.

Tvinga avsluta appar på iPhone och iPad

Även om iOS är utformad för att köra din enhet så effektivt som möjligt kommer du att stöta på vissa appar som inte svarar eller vägrar att bete sig bra på din iPhone.

Om en app inte svarar, är det känt att tvinga att avsluta appen att lösa problem som svarslöshet och rensa upp mindre fel.

En annan anledning till Force Quitting Apps skulle i händelse av vissa appar som Facebook och Skype som kan överraska dig med hur mycket tid de tillbringar i bakgrundsaktiviteter.

När man inte tvingar avsluta appar

Till skillnad från den populära tron, är inte tvingande avslutande appar inte alltid användbart för att förbättra batteriets livslängd eller din enhet.

Om du startar apparna igen från grunden kommer det bara att äta mer kraft och sakta ner enheten eftersom apparna måste uppdateras i förgrunden innan du kan börja använda dem.

Därför bör Force Quitting-appar endast användas när det finns ett absolut behov av att helt stoppa en app från att köras på din enhet.

Tvinga avslutande svar som inte svarar på iPhone och iPad

Följ stegen nedan för att tvinga avsluta appresponsiva appar på din iPhone och iPad.

1. Dubbelklicka på Hem-knappen, detta öppnar skärmen för flera uppgifter

2. Leta reda på appen som du vill tvinga stäng - Du kan behöva svepa åt vänster eller höger

3. När du har hittat appen sveper du upp på appkortet för att tvinga stänga appen.

Tvinga avslutande svar som inte svarar genom att stänga av enheten

Om du befinner dig fast i appen och den inte har svarat kan du tvinga att avsluta appen genom att använda följande steg.

1. Håll ned strömbrytaren tills appen fortfarande är öppen / fryst tills skärmen Slide to Power Off visas (se bild nedan)

2. Skjut nu fingret över reglaget för att stänga av enheten

Slå nu på enheten och försök öppna appen för att se om problemet fortfarande kvarstår.

Tips: Om appen fortfarande kraschar kan du försöka ta bort appen från din iPhone och sedan installera om den igen.

Avsluta svar som inte svarar på iPhone och iPad

Om du inte vill tvinga att stänga appen kan du gå förbi den svarande appen och ändå komma tillbaka till startskärmen genom att använda stegen nedan.

1. Håll ned strömbrytaren tills du ser appen Svarar inte tills du ser skärmen Slide to Power Off

2. Håll sedan ned Home-knappen tills du ser startskärmen.