Så här kontrollerar du kartversionen på en Garmin GPS

De enda tre säkerheterna i livet är dödsfall, skatter och vägbyggen, så det är viktigt att hålla kartorna uppdaterade i din Garmin GPS för att få korrekta och effektiva vägbeskrivningar. Det tar bara en minut att kontrollera din kartversion om du har GPS framför dig, och det kan göra skillnad mellan att sitta fast i trafiken och surra förbi den på genvägen.

Kontrollera versionen

Proceduren för att kontrollera kartversioner varierar något beroende på vilken modell av Garmin GPS du har. För de flesta nuvi-modeller, alla LIVE-modeller och de flesta zumo-modeller, börja med att trycka på "Verktyg" och sedan på "Inställningar" på huvudskärmen. Därifrån trycker du på "Map" eller "myMaps" beroende på din specifika enhet och sedan trycker du på "Map Info" eller "Info", beroende på modell. Vissa modeller kan erbjuda "Map" eller "myMaps" direkt på huvudsidan.

Om det inte överensstämmer med vad du ser på din enhet använder vissa nuvi-, zumo-, dezl-, RV- och campermodeller en annan procedur. Börja med att trycka på "Inställningar", sedan "Karta och fordon" och slutligen "myMaps" för att se den aktuella kartversionen på enheten.

Kartor installerade på enheternas interna minne liksom alla kartor som finns på ett SD-kort installerat i enheten visas via denna procedur. Om du bara vill visa kartor på den interna lagringen upprepar du proceduren ovan när du har tagit bort SD-kortet från enheten.