Så här byter du ett dokument till liggande orientering (6 steg)

De flesta dokumentapplikationer, som Word 2013, WordPad eller Notepad, använder stående orientering som standard eftersom det är väl lämpat för bokstäver, rapporter eller anteckningar. Men inte alla dokument är bäst med denna vertikala orientering; den horisontella liggande orienteringen fungerar bättre för vissa flygblad, diagram och tabeller. Om du skapar ett sådant dokument kan du överväga att ändra pappersorienteringen så att du maximerar bredden på den utskrivna sidan.

Word 2013 och Excel 2013

Steg 1

Öppna ditt dokument i Word 2013. Denna procedur fungerar också för kalkylark i Excel 2013.

Steg 2

Klicka på fliken "Sidlayout".

Klicka på "Orientering" från sidan Page Setup och välj "Liggande".

WordPad och Notepad

Steg 1

Öppna ditt dokument i WordPad eller Notepad.

Steg 2

Klicka på fliken "File" och välj "Page Setup".

Välj "Liggande" i avsnittet Orientering och klicka på "OK".