Hur man rensar Safari Browser Cache på Mac

Alternativet att rensa Safari-webbläsarens cache på Mac är tillgängligt under "Utveckla" -objektet på den översta menyfältet. Av någon anledning är emellertid objektet "Utveckla" dold som standard på din Mac. Därför måste du först ta bort eller aktivera utvecklingsmenyobjektet för att komma åt alternativet till Rensa Safari Browser Cache på Mac.

Safari Browser Cache

Liksom alla webbläsare lagrar standard-Safari-webbläsaren på din Mac också HTML-filer, bilder, CSS-stilark, JavaScript och andra webbplatser som du besöker på en tillfällig lagringsplats på din Mac.

Detta standardbeteende för nästan alla webbläsare för att lagra information på webbsidor är utformat för att möjliggöra snabbare inläsning av webbplatser genom att använda denna förinstallerade information som är lättillgänglig i webbläsarens cache.

Ibland kan webbläsarens cache bli föråldrad eller skadad, vilket kan leda till webbläsarrelaterade felmeddelanden. I ett sådant fall kan du hitta att Safari-webbläsaren på din Mac saknar eller visar föråldrade och delvis laddade webbsidor.

Alla sådana webbläsarrelaterade problem kan enkelt åtgärdas genom att använda det inbyggda alternativet för att rensa Safari-webbläsarens cache på din Mac.

Det som är bra med alternativet att rensa Safari-webbläsarens cache som tillgängligt på din Mac är att det bara rensar webbläsarens cache medan du fortfarande håller webbläsarhistoriken intakt.

På så sätt kan du fortfarande hitta dina favoritwebbplatser genom att öppna din webbläsarhistorik (se bild nedan).

Rensa Safari Browser Cache på Mac

Som nämnts ovan måste du först aktivera menyn "Utveckla" på din Mac för att komma åt det enkla alternativet till Rensa Safari-webbläsarens cache som är inbyggd och tillgänglig på din Mac.

1. Öppna Safari-webbläsaren på din Mac.

2. Klicka sedan på Safari-fliken som finns i den övre menyfältet på din Mac. Klicka på Inställningar i rullgardinsmenyn ... (Se bild nedan)

3. I fönstret som visas klickar du först på fliken Avancerat och sätter sedan en bock bredvid Visa utvecklingsmeny i menyraden genom att klicka på den lilla rutan bredvid det här alternativet.

4. Du kommer nu att se det nya utvecklingsalternativet visas till vänster om fönstret och alternativet Hjälp på den övre menyfältet på din Mac (se bild i steg 5 nedan)

5. Klicka sedan på Utveckla i den översta menyfältet och klicka sedan på alternativet Tömma cachar i rullgardinsmenyn (se bild nedan)

Detta rensar Safari-webbläsarens cache på din Mac. Du kan nu starta en ny sida i Safari Browser genom att klicka på File> New Window för att starta Safari med en ny eller ren cache.