Hur man sätter två uppsättningar data i en graf i Excel

Microsoft Excel erbjuder många diagramtyper för att illustrera två dataserier på ett visuellt intressant sätt. Fliken "Infoga" på kommandobandet innehåller en diagramgrupp med tio diagramtyper, inklusive "Pie", "Bar" och "Surface." Till exempel, om din dataserie innehåller positiva och negativa värden, kommer de rekommenderade förhandsgranskningsexemplen att innehålla kolumn- och linjediagram. Med Excel kan du också plotta två olika diagramtyper, till exempel ett kolumndiagram för den första dataserien och ett linjediagram för den andra serien, på ett kombinationsdiagram för att göra dessa värden meningsfulla för din analys.

Steg 1

Klicka och dra på kalkylbladets data som du vill kartlägga. Inkludera rad- och kolumnetiketterna.

Steg 2

Klicka på fliken "Infoga" i kommandobandet och klicka sedan på den lilla pilknappen i det nedre högra hörnet av diagramgruppen för att öppna dialogrutan Infoga diagram. Fliken Rekommenderade diagram visar dina valda dataserier i ett provdiagram i huvudfönstret. Andra provdiagram visas i sidofältet. Om du föredrar att se fler diagramtyper klickar du på fliken "Alla diagram" för att visa en lista över diagramtyper i sidofältet. Exempel är "Kolumn", "Linje", "Bar", "Område" och "Kombination."

Steg 3

Klicka på en diagramtyp i sidofältet för att förhandsgranska din dataserie som konverterats till den diagramtypen. Klicka till exempel på "Kombination" i sidofältet Alla diagram för att visa två diagramtyper i ett tomtområde, till exempel en kolumn och ett linjediagram. I det här kombinationsexemplet väljer du diagramtyp för varje dataserie i listrutan i avsnittet "Välj sjökortstyp och axel för din dataserie".

Steg 4

Klicka på “OK” för att konvertera de två dataserierna till ett diagram på ditt kalkylblad.

Steg 5

Klicka inuti diagrammet för att visa diagramverktygsbandet och flikarna Design och Format för att hjälpa dig redigera diagrammet. Tre knappar visas till höger om diagrammet med skärmtips: Diagramelement, Diagramstilar och Diagramfilter. Klicka till exempel på den gröna knappen "+" för diagramelement och välj sedan "Datatabell" för att infoga kalkylbladets data längst ner i diagrammet.

Tryck på "Ctrl-S" för att spara detta kalkylblad.