Så här läser du streckkoder med iPhone-kamera (5 steg)

Apples iPhone har en inbyggd digitalkamera på enhetens baksida, som kan nås och användas av en mängd olika applikationer. Genom att installera en streckkodsläsningsapplikation kan du ta ett foto av en bok eller produkts streckkod och använda applikationen för att dechiffrera informationen, eller för att utföra en onlinesökning baserat på streckkodens data.

Steg 1

Starta appen "App Store" på iPhone och sök efter "streckkod". Välj och ladda ner ett streckkodsskanningsprogram som du väljer, till exempel "RedLaser," BeeTag "eller" Bakodo. "

Steg 2

Starta streckkodsskanningsprogrammet genom att knacka på dess ikon på iPhones startskärm när den har laddats ned.

Steg 3

Tryck på alternativet för att fånga en streckkod direkt från iPhones kamera.

Steg 4

Rikta iPhones kamera mot streckkoden du vill läsa och placera streckkoden i skärmens skärm. Om det behövs trycker du på knappen för att ta ett foto när streckkoden är korrekt justerad och i fokus. Många applikationer för streckkodssökning tar bilden automatiskt när streckkoden har upptäckts.

Vänta tills applikationen dechiffrerar streckkoden i den tagna bilden. Informationen i streckkoden visas, eller så gör applikationen en online-sökning efter samma produkt.