Så här stänger du av skärmrotationslåset på iPhone

Inte alla iPhone-appar fungerar bra med skärmrotation och vissa appar roterar inte eftersom de är utformade för att fungera specifikt i liggande eller stående läge. Om du upptäcker att skärmen på en iPhone-app inte roterar kan skärmlåset vara på plats. Stäng av skärmrotationslåset på iPhone från statusfältet längst ner på startskärmen.

Steg 1

Tryck på "Hem" -knappen under iPhone-skärmen två gånger för att visa ikonerna för nyligen använda appar i det nedre statusfältet.

Steg 2

Svep statusfältet från vänster till höger tills du ser skärmlåsikonen, som är ett hänglås i en cirkulär pil.

Steg 3

Tryck på skärmlåsikonen för att stänga av skärmlåset. Hänglåsikonen försvinner och skärmens rotation bör låsa upp.

Steg 4

Tryck på "Hem" -knappen igen för att återgå för att dölja statusfältet.

Steg 5

Starta en app som du vet tillåter skärmrotation, till exempel appen "Calculator".

Rotera iPhone för att se till att kalkylatorskärmen också roterar. Om skärmen rör sig som förväntat har du tagit bort låset. Om skärmen förblir låst, tryck och håll ned "On / Off" -knappen och svep sedan på fliken "Slide to Power Off" för att stänga av iPhone. Tryck på "På / Av" -knappen för att slå på iPhone.