Vad gör du när din Garmin fryser?

Garmin GPS-enheter fungerar, som alla bärbara elektroniska enheter, med en kombination av hårdvara och programvara. Ibland kan dessa enheter frysa eller inte svarar, vilket skapar behovet av att återställa enheten. Bärbara Garmin-enheter, oavsett om de används på leden, i din bil eller på vattnet, kan också kräva uppdateringar av firmware. Omkalibrering av skärmen lindrar också ofta dessa problem och återställer din GPS-enhet till normal drift.

Mjuk omstart

Mjuka återställningar är ett steg före en enkel strömcykel. Om din Garmin nuvi inte svarar på skärminteraktion löser problemet ofta en mjuk återställning. Ingen dataförlust ska inträffa, såvida inte något annat är fel med enheten. För att göra en mjuk återställning, leta reda på strömbrytaren. Denna omkopplare finns i ett av de övre eller nedre hörnen på enheten. Skjut och släpp strömbrytaren åt vänster och stäng av enheten. Skjut och håll strömbrytaren i ungefär 8 sekunder, och återställ programvaran. Släpp strömbrytaren och skjut den en gång för att starta om enheten. För Edge- eller Forerunner-enheter ansluter du enheten till din dator med den medföljande USB-kabeln. Håll ned "Mode" och "Lap / Rest" knapparna i 10 sekunder. Släpp knapparna. Slå på enheten igen när meddelandet "Laddning pågår" visas på skärmen.

Hårda återställningar

En hård eller huvudåterställning återställer vanligtvis Garmin GPS-enheter till standardlägena, vilket eliminerar lagrad information. Om en nuvi- eller Edge-enhet misslyckas med att skaffa satelliter eller svara på andra sätt kan en hård återställning visa sig nödvändig. Du bör säkerhetskopiera dina data via Garmin Connect-programvaran innan du börjar denna procedur. För att göra en hård återställning, skjut strömbrytaren för att stänga av enheten. Skjut strömbrytaren åt vänster en gång till, samtidigt som du håller ned fingret i skärmens nedre högra hörn. Tryck på "Ja" som svar på "Vill du verkligen starta din Garmin i underhållsläge?" meddelande. Beroende på nuvi-modellen kan du alternativt se "Vill du verkligen radera all användardata?" Tryck på "Rensa användardata" och sedan på "Ja" för att bekräfta. Vänta ungefär 30 till 45 sekunder tills återställningen är klar. För Edge-enheter, börja med att trycka på strömbrytaren för att stänga av enheten. Håll samtidigt "Sida / meny", "Start / stopp" och strömknapparna intryckta. Släpp inte knapparna förrän "Garmin" -logotypen försvinner. Fortsätt genom initialiseringsprocessen. Utsätt Edge-enheten för öppen himmel i minst 15 minuter, så att enheten kan hämta satellitdata på nytt.

Använda WebUpdater

WebUpdater är Garmin-exklusiv programvara som låter dig uppdatera GPS-enhetens programvara. Många gånger, med hjälp av WebUpdater för att uppdatera enheten till den senaste programvaran, lindras låsningar och frysningar. De flesta Garmin GPS-enheter använder WebUpdater för programuppdateringar och revisioner. Anslut din Gamin-enhet till din dator och kör WebUpdater. Låt programvaran identifiera din anslutna enhet. Följ anvisningarna på skärmen. Klicka på "Ja" när programvaran hittar ny programvara och frågar dig om du vill installera den. Koppla ur enheten och utför en strömcykel för att starta om enheten. Uppdatering av programvara eliminerar inte data ombord på enheten.

Garmin Communicator

Garmin Communicator är ett webbplugin för uppdatering och återställning av Garmin GPS-enheter. Detta plugin fungerar med din enhet via USB för att underhålla korrekt kartdata och firmware. Garmin Communicator behövs för att registrera din enhet och för att använda WebUpdater. Du kan till och med använda program som Feedburner för att meddela dig om nya kartor eller kritiska firmwareuppdateringar är tillgängliga för din enhet, kanske för att förhindra ett problem med din Garmin-enhet.

Kalibrera skärmen

Ibland kan en Garmin-enhet se ut som "frusen" när skärmen i verkligheten helt enkelt inte svarar av olika anledningar. Du kan utföra en skärmkalibrering för att säkerställa att enheten reagerar på ett tillförlitligt sätt vid beröring och på de förväntade platserna på skärmen. Tryck på ikonen "Inställningar" i menyn "Huvud" eller "Verktyg". Tryck på "Display" och sedan "Tryck för att börja skärmkalibrering." Vänta tills enheten visar en serie punkter som representerar kalibreringspunkter. Tryck på dessa punkter när du blir ombedd tills meddelandet "Kalibrering slutförd" visas. Stäng av enheten om du inte alls kan svara på enheten. Tryck och håll ned strömbrytaren eller växla tills en enda vit prick visas på skärmen. Tryck och håll ner pricken tills meddelandet "Kalibrering slutförd" visas. Tryck på "OK" för att slutföra processen.