Hur man ansluter en videobandspelare till en TV för inspelning med en kamera

Genom att ansluta en videobandspelare till en TV och kamera kan du övervaka åtgärden medan du spelar in. Anslutningarna kräver ett vanligt par ljud- / videokablar med RCA-kontakter. I några steg kan du skapa ett övervakningssystem och göra inspelningar av allt som faller inom sökarens räckvidd.

Steg 1

Anslut ljud- / videokablarna till videokameran med den röda kontakten för höger ljuduttag, den vita kontakten för det vänstra ljuduttaget och den gula kontakten för videouttaget. Om kameran bara spelar in monoljud och därmed har ett enda ljuduttag, använd den vita kontakten.

Steg 2

Anslut kabelns andra ändar till TV: ns ingångar med samma färgkoder. TV-apparater har ofta tre eller flera uppsättningar ingångsuttag, så notera vilka du använder.

Steg 3

Anslut den andra uppsättningen kablar till TV: ns utgångar.

Steg 4

Anslut de andra ändarna på den andra kabelsatsen till ingångarna på videobandspelarens baksida.

Steg 5

Anslut utrustningens elkablar till ett överspänningsskydd och anslut remsan till ett uttag.

Sätt på kameran och använd TV: ns fjärrkontroll för att ställa in ingången för kamerans anslutning. Om kamerakablarna är anslutna till ingång 1 på TV: n, trycker du på knappen "Ingång" på fjärrkontrollen tills "Ingång 1" visas på TV-skärmen.