Fryser LED-platt-TV i kallt väder?

En LED-TV är en typ av flytande kristallskärm som är upplyst från baksidan eller sidan av ljusdioder. Kalla temperaturer kan minska LED-TV: ns prestanda eller orsaka skador genom att skapa kondens på känsliga elektroniska komponenter. Eftersom den flytande kristallen på skärmen är halvfast, fryser den inte som vatten gör i kallt väder.

Förhindra skador på din LED-platt-TV

Enskilda TV-apparater fungerar inom olika temperaturintervall, så konsultera alltid din bruksanvisning innan du använder din TV under extrema förhållanden. Vanligtvis är temperaturområdet inom vilket en TV kan lagras större än det intervall inom vilket den kan användas, även om skador fortfarande kan uppstå om temperaturen faller under detta intervall. Om temperaturen faller under det rekommenderade arbetsområdet, vänta minst 24 timmar efter att temperaturen har höjts så att kondens avdunstar från de inre metallkomponenterna. Att slå på din TV när kondens har bildats av elektroniska komponenter kan förstöra den permanent. När du tittar på din TV under den rekommenderade drifttemperaturen kanske inte förstör den, kan bilden skadas och pixlas.