Hur man lösenordsskyddar Word-dokument på PC och Mac

Det är en bra idé att låsa dina Word-dokument med ett lösenord, om de har din personliga information. Detta förhindrar alla med åtkomst till din dator från att se din personliga information.

Lösenordsskydda Word-dokument på PC eller Mac

Det finns många användare som föredrar att skriva tidskrifter, dagböcker och lagra alla typer av personlig information i Microsoft Word-dokument på sin PC eller Mac, istället för att använda tidskrifter, dagböcker och anteckningsbullar gjorda av papper.

Nackdelen med denna vana är att alla som har tillgång till din dator kan öppna något av dina Word-dokument och börja läsa hela din dagbok, dagbok eller visa din personliga information.

Lyckligtvis har alla versioner av Microsoft Office en inbyggd funktion som låter dig lösenordsskydda ett Word-dokument.

Nedan följer stegen för att lösenordsskydda Microsoft Word-dokument i Office 2007, 2010, 2013 och 2016 både på en PC och en Mac.

Viktigt: Se till att lösenordet som du anger är något du kan komma ihåg eller lagra det på en säker plats.

Lösenordsskydda Word-dokument i Office 2013 och 2016 på PC

Att skapa ett lösenord för Word-dokument i Office 2013 och 2016 på PC är en mycket enkel och enkel procedur.

1. Öppna Word-dokumentet som du vill lösenordsskydda

2. När Word-dokumentet är öppet, klicka på File-alternativet, som finns i det övre vänstra hörnet på skärmen.

3. På nästa skärm klickar du på Info från vänster-menyn, om du inte redan är på Info-skärmen.

4. Klicka sedan på Protect Document (se bild ovan)

5. Klicka på alternativet Kryptera med lösenord från följande rullgardinsmen

6. Därefter ser du en popup, ange lösenordet för Word-dokumentet och klicka på OK. Ange lösenordet igen i nästa popup-fönster och klicka på Ok igen.

7. Stäng nu Word-dokumentet och klicka på Spara från popup-fönstret för att spara de ändringar du just har gjort

Från och med nu, när någon försöker öppna det Word-dokumentet, måste de ange ett lösenord för att se Word-dokumentet.

Lösenordsskydda Word-dokument i Office 2013 och 2016 på Mac

Proceduren för att lösenordsskydda ett Word-dokument i Office 2013 och 2016 på Mac är annorlunda än proceduren för att göra det på en PC.

1. Öppna Word-dokumentet på din Mac som du vill lösenordsskydda

2. När dokumentet är öppet klickar du på fliken Granska överst (se bild nedan)

3. Klicka sedan på Skydda dokumentet (se bild nedan)

4. På nästa skärm har du möjlighet att ställa in ett lösenord för att öppna dokumentet och ett lösenord för att ändra dokumentet. Du kan ange lösenordet i en eller båda rutorna och klicka på OK.

5. Därefter ser du en popup, hyra ditt lösenord och klicka på Ok för att spara ditt lösenord.

Från och med nu när du eller någon annan försöker öppna detta Word-dokument kommer de att uppmanas att ange ett lösenord.

Lösenordsskydda Word-dokument i Office 2007 och 2010

Processen för att lösenordsskydda Word-dokument i Office 2007 och 2010 är helt annorlunda än att göra det i Office 2013 och 2016.

1. Öppna Word-dokumentet som du vill lösenordsskydda.

2. Klicka sedan på Office-ikonen i det övre vänstra hörnet

3. Från rullgardinsmen håller du musen över alternativet Förbered och klickar sedan på Kryptera dokument (se bild ovan)

4. Ange ett lösenord för ditt Word-dokument från popup-fönstret

5. På nästa popup-hyrare lösenordet.

6. När du har ställt in ett lösenord, klicka på x-ikonen och klicka sedan på Spara för att spara ditt lösenord från popup-fönstret.

Ta bort lösenordet från Word-dokumentet i Office 2013 och 2016

Om du inte längre vill lösenordsskydda ditt Word-dokument kan du ta bort lösenordet.

1. Öppna Word-dokumentet som du vill ta bort lösenordet från och klicka på Arkiv> Info> Skydda dokument

2. Klicka på Kryptera med lösenord på rullgardinsmenyn

3. Rensa lösenordet som för närvarande finns på popup-fönstret och klicka på Ok

4. Stäng nu Word-dokumentet och klicka på Spara för att ta bort lösenordet.

Om du är Mac-användare kan du också ta bort lösenord från Word-dokumentet om du inte längre behöver ett.

1. Öppna Word-dokumentet som du vill ta bort lösenordet från och klicka på fliken Granska

2. Klicka sedan på Skydda dokument.

3. På nästa skärm rensar du lösenordet i lösenordsrutan och klickar på OK för att spara ändringar

Ta bort lösenordet från Word-dokumentet i Office 2007 och 2010

Om du vill ta bort lösenordet från ett Word-dokument följer du stegen nedan.

1. Öppna Word-dokumentet du vill ta bort lösenordet från

2. Klicka på Office-ikonen, som finns i det övre vänstra hörnet på skärmen.

3. Håll sedan musen över alternativet Förbered och klicka på Kryptera dokument (se bild ovan)

4. Ta bort lösenordet från popup-fönstret och klicka på OK

5. Stäng nu Word-dokumentet och klicka på Spara för att ta bort lösenordet