Hur man läser Excel-filer på en iPad

Medan iPad inte är ett bra verktyg för att göra datainmatning i ett kalkylark har iOS förmågan att visa Excel (och andra Office-formaterade) filer med sin inbyggda filvisare. Detta gör att du kan läsa (men inte redigera) Excel-, Word- och PowerPoint-dokument på din iPad, vilket kan vara allt du behöver om du granskar en presentation på väg till ett klass- eller klientmöte. Men att få filen till din iPad kan vara svårt, eftersom iOS inte ger en tillgänglig filhanterare.

Steg 1

Skicka filen via e-post till dig själv från din stationära dator eller ladda den i din molnbaserade fildelningstjänst som du väljer, till exempel Dropbox eller iCloud.

Steg 2

Ladda ner e-postmeddelandet med bilagan, eller gå till ditt delade filområde i antingen iCloud eller Dropbox och hitta filen.

Dubbeltryck på den bifogade filen eller dubbelklicka på länken till filen i ditt iCloud- eller Dropbox-konto. Din iPad öppnar Excel-filen som du kan läsa.