Skillnad i HDTV Box eller Regular Digital Box på Comcast

High-definition (HD) fortsätter att vara den hemunderhållningsteknik som valts för många konsumenter, oavsett om de är i form av HDTV, Blu-ray-spelare eller HD-kabelkanaler. För att dra full nytta av HD-kabel krävs inte bara en HDTV utan en HD-kompatibel digitalomvandlare och abonnemang på din kabelleverantörs HD-tjänster. Att förstå skillnaderna mellan HD-kabelboxar och andra boxar som tillhandahålls av Comcast är viktigt för att veta om en HD-box är det rätta valet för din Comcast-tjänst.

HD-kapacitet

Den viktigaste skillnaden mellan en HD-kompatibel Comcast-kabelbox och en icke-HD-box är helt enkelt att HD-boxen kan ta emot HD-tjänster från Comcast. Om du väljer att uppgradera från standard, digital kabeltjänst till HD-tjänst, kommer Comcast att behöva uppgradera digitalboxar till HD-kompatibla boxar i varje rum i ditt hem där du vill titta på HD-kanaler. Standard, digitala kabelboxar kan inte visa några HD-kanaler.

Bildkvalitet

Comcast erbjuder ett brett utbud av HD-kabelboxar, och ett av de sätt som de skiljer sig från varandra är den maximala bildkvaliteten som de kan leverera. Majoriteten av HD-lådor som erbjuds av Comcast kommer att erbjuda bildkvalitet upp till 1080i; vissa andra kanske inte kan 1080i. Det kan vara frestande att begära högsta möjliga bildkvalitet, men det är viktigt att veta vilken högkvalitativ bild din TV kan visa för att undvika inkompatibilitet mellan din TV och din HD-box.

HD-anslutningar

En annan viktig skillnad mellan HD-boxar och digitalboxar är i vilken typ av ljud- och videoanslutningar de erbjuder. Standard digitalboxar erbjuder endast standardupplösning video- och ljudanslutningar som RCA (gul, röd och vit), S-video och koaxialkabel. HD-lådor erbjuder å andra sidan anslutningar som kan sända högupplösta ljud- och videosignaler till din TV, HDMI är den mest anmärkningsvärda bland dem.

Andra överväganden

Det finns mer än 25 kabelboxar, både high definition och standard definition, som erbjuder många olika funktioner. Ovan beskrivna är generaliserade skillnader mellan kabelboxar med hög upplösning och standardupplösning. Tillgängligheten av en typ av låda över en annan är mycket regionalt beroende. Med andra ord kan vissa modeller av lådor vara tillgängliga i din gemenskap och andra kanske inte.